Aškerčevi asi 2022-23

Ali bi lahko preprečili vse te slabosti človeštva, če bi bili strpni? Veliko nesporazumov bi lahko preprečili, vseh pa ne. Menim, da je zaradi naše nepripravljenost, da bi postali strpni, nemogoče doseči mir v svetu. Miha Krhin, 4. a MISLI O JEZI Jeza je, kot je v knjižici z naslovom Dvignite se! zapisal Stéphane Hessel, soavtor Splošne deklaracije o človekovih pravicah , ena od poglavitnih in nepogrešljivih človeških lastnosti. Omogoča nam, da kritiziramo družbo, se upremo nepravičnostim, in nam daje moč, da lahko v svetu kaj spremenimo na bolje. Jeza je lahko zelo produktivna in nam preprečuje, da bi bili le pasivni opazovalci dogajanja, omogoča nam spreminjati svoje življenje, morda celo svet. Naj kot primer navedem podnebno aktivistko Greto Thunberg, ki se zavzema za prihodnost sveta. Vsi vemo, da je onesnaževanje eden največjih problemov sodobnega časa. Prav jeza je Greto spodbudila, da je opozorila na podnebno krizo in je postala simbol globalnega protestnega gibanja. Jeza je torej nujna za napredek človeka in človeštva. Jernej Strmšek, 4. a MISLI O STRAHU IN UPANJU Pogled ljudi je vedno bil in bo usmerjen v prihodnost. Kaj nas čaka? Kako bomo živeli? Podobna vprašanja se porajajo skoraj vsem, odgovori nanje pa se med seboj razlikujejo. Prav ta vpr ašanja nam lahko vlivajo strah pred tem, da ne bomo živeli več tako mirno, oziroma upanje, da bo nekoč boljše. Sodobna družba se sooča s problemom osamljenosti oz. samote. Prepad med ljudmi se vedno bolj povečuje, komunikacija je vse bolj ostra. Če prihaja do trenj med državami, ljudje živijo v strahu pred prihodnostjo. Nepričakovani dogodki nas navdajajo z bojaznijo, a po mojem mnenju spremembe v življenju ne bi smele izničiti naših pričakovanj. Strah nam pogosto preprečuje iskanje stikov z drugimi in nas lahko vodi v obup. A strah je treba obrniti sebi v prid in se naučiti upati. Upanje ni pasivno čakanje na boljše čase. Je prizadevanje oz. trud za spremembe, ki bi lahko vplivale na potek življenja. Tisti, ki ga je strah, ne bo nikoli stopil do sočloveka oz. do tistega, s katerim se ne strinja, tisti, ki upa, ima pogum, hkrati pa niha nad prepadom strahu, saj mu grozi neuspeh.

V življenju je treba biti pogumen in zaupati vase. Z upanjem na boljšo prihodnost se bodo dogajali premiki, ki bodo prinesli dobro za vse.

46

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker