Vrtec Galjevica publikacija 2022-23

VRTEC GALJEVICA ODLIKUJE:

DINAMIČEN KOLEKTIV • Prisluhnemo vsakemu otroku. • Z inovativnimi pristopi vzgojnega dela spodbujamo aktivnosti na

EKOLOŠKO OZAVEŠČANJE • Ločujemo odpadke in varčujemo z viri energije (voda, elektrika). • Spoznavamo vsebine iz zgodnjega naravoslovja – raziskovanje travnika in gozda z vsemi čuti. • Uporabljamo odpadni material za likovne delavnice in kreativno ustvarjanje novih igrač. • Z zbiranjem odpadnega papirja, kartuš in PVC zamaškov sodelujemo v humanitarnih akcijah. (likovne, ročne spretnosti, oblikovanje z glino, etno – glasbene delavnice, pevski zbor, ipd). • Spodbujamo projektno delo z otroki. • Izpopolnjujemo e–komunikacijo s starši in širšim lokalnim okoljem. KREATIVNOST IN INOVATIVNOST • Izvajamo umetniške delavnice

7

čustvenem, intelektualnem, gibalnem, umetnostnem in socialnem področju.

TESNO SODELOVANJE S STARŠI • Organiziramo dogodke za otroke in starše. • Sprotno seznanjamo starše o dejavnostih znotraj vrtca in o otrokovem razvoju in napredku.

EVROPSKA DIMENZIJA • Osveščamo nacionalno

• Skrbimo za dvosmerno

komunikacijo in pretočnost informacij o otroku in za otroka.

identiteto vsakega otroka s spodbujanjem ljudskega izročila (etno – glasbene delavnice, tedensko vključevanje slovenskih tradicionalnih jedi). • Integriramo spoznavanje tujega jezika v oddelke II. starostne skupine (angleški jezik). • Partnersko se povezujemo z vrtci in šolami v širšem EU prostoru (ERASMUS + projekti KA1 in KA2).

POZITIVEN ODNOS DO ZDRAVJA • Z dejavnostmi razvijamo celosten razvoj otroka, ki sloni na njegovi pozitivni samopodobi. • Z načrtovanjem in pripravo uravnoteženih jedilnikov se otroci v vrtcu prehranjujejo zdravo in raznoliko. • Organiziramo različne gibalne dejavnosti, tudi v sodelovanju z zunanjimi institucijami. • Skrbno načrtujemo bivanje in gibanje na prostem. • V sodelovanju z ZD Vič–Rudnik skrbimo za zobozdravstveno preventivo otrok.

Made with FlippingBook Digital Publishing Software