Vrtec Galjevica publikacija 2022-23

Vrtec Galjevica je javni vzgojno-izobraževalni zavod za predšolsko vzgojo, ki od 1. 9. 2004 deluje samostojno v petih hišah, enotah: Galjevica, Orlova in Jurček ter lokacijah Dolenjska cesta in Pot k ribniku. Objekti so po velikosti raznoliki. Vse tri enote so samostojni objekti, lokaciji Dolenjska cesta in Pot k ribniku pa sta manjši prijetni stanovanjski enoti. Hiše vrtca ležijo v mirnem, zelenem okolju na južnem predelu Ljubljane med Golovcem in Ljubljanskim barjem, nedaleč od živahnega mestnega jedra. Smo vrtec s 26 polno zasedenimi igralnicami, v katerih je 467 otrok na petih lokacijah, ki s spoštovanjem in sodelovanjem ustvarja toplo in varno okolje za otroke, starše in zaposlene. Naše vzgojno–izobraževalno delo je usmerjeno v otroka, pri načrtovanju in evalviranju pa izhajamo iz potreb in razvojne stopnje otroka.

6

O rganiziranost

Made with FlippingBook Digital Publishing Software