Vrtec Galjevica publikacija 2022-23

4

V Vrtcu Galjevica ustvarjamo spodbudno učno okolje okolje za otroke v sodelovanju s starši in širšim lokalnim okoljem s trajnostno razvojno naravnanimi vsebinami. Naš cilj je spodbujanje celostnega razvoja otrok z vsebinami , ki omogočajo, da se počutijo varni, slišani, videni, sprejeti in spoštovani.

Vizija in poslanstvo

Made with FlippingBook Digital Publishing Software