Vrtec Galjevica publikacija 2022-23

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l.RS, štev. 16/07 in 36/08) v 135. členu določa, da lahko vrtec ustanovi sklad za tiste sestavine vzgojnega programa, ki se ne financirajo iz javnih sredstev, npr. nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda vzgojno-izobraževalnega dela, spodbujanje razvojne in raziskovalne dejavnosti, za promocijo vrtca v javnosti. SKLAD VRTCA GALJEVICA Sklad vrtca Galjevica je bil s sklepom Sveta zavoda ustanovljen dne 8.11.2007. Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so trije predstavniki vrtca in štirje predstavniki staršev. Sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, sponzorstva in iz drugih virov. Vrtec organizira tudi pet dogodkov letno, ki so namenjeni sodelovanju in povezovanju vseh otrok in staršev in kjer poleg izvedbe programsko-tematskih vsebin, zbiramo tudi prostovoljne prispevke za izboljševanje programov ter pomoč socialno šibkejšim otrokom. Donatorska sredstva se po sklepu Sveta zavoda nakazujejo na transakcijski račun vrtca Galjevica pri UJP št.: 01261-6000000670 , sklic 2022-23 s pripisom: Donacija v sklad Vrtca Galjevica. Donatorji lahko pod referenco vpišete tudi predhodno dogovorjeno oznako s knjigovodstvom v vrtcu.

FUNDACIJA VILA GALJA Dolgoletna tradicija dobrega sodelovanja s starši je odlika Vrtca Galjevica. Sodelovanje staršev z vrtcem

se je še okrepilo z ustanovitvijo Fundacije Vila Galja, ustanove za pomoč otrokom.

57

Fundacija Vila Galja podpira enakopravno vključevanje otrok iz socialno ogroženih družin v obogatitvene dejavnosti vrtca (letovanje,

zimovanje, tabori), dvig raznolikosti in kakovosti dejavnosti za otroke ter zanimive projekte. Vsi člani fundacije so prostovoljci in opravljajo svoje delo brezplačno. Posameznik ali pravna oseba postane podpornik fundacije s podpisom pristopne izjave. Fizična oseba, ki postane podpornik fundacije odda izjavo o namenitvi 0,5 % dohodnine fundaciji oziroma donira 10 EUR v koledarskem letu. Pravna oseba donira znesek vsaj 100 EUR letno. • Pristopna izjava posameznika - podpornika fundacije • Pristopna izjava pravne osebe - podpornice fundacije • Davčni obrazec Pristopno izjavo in davčni obrazec (oba obrazca) pošljete ali oddate na naslov Vrtca Galjevica (Galjevica 35, Ljubljana). Na pristopni izjavi označite ali želite donirati tudi 10 EUR letno oz. namenjate 0,5 % dohodnine za donacijo.

donacijo lahko nakažete na račun: IBAN SI56 1010 0005 2692 335, SKLIC ZA VRTEC GALJEVICA: 2022-23.

Sklad vrtca, Fundacija Vila Galja

Made with FlippingBook Digital Publishing Software