Vrtec Galjevica publikacija 2022-23

ZDRAVJE OTROKA V VRTCU Zdravje predstavlja splošno vrednoto in bistveni vir za produktivno in kakovostno življenje slehernega posameznika in skupnosti kot celote. Skrb za dobro počutje in zdravje naših

56

otrok zato uvršamo med prednostne naloge našega

vrtca.

Naloge, ki jih uresničujemo v skrbi za dobro počutje in zdravje naših otrok so:

• upoštevanje osnovnih strokovnih načel sistema HACCP, • razvijanje pravilnih odnosov do škodljivih razvad z zgledom in vodenimi dejavnostmi, • vsakodnevno gibanje otrok, če je le mogoče na svežem zraku vsaj eno uro, • skrbno prezračevanje prostorov, vzdrževanje ustrezne sobne temperature (20 do 23 ˚C), zagotavljanje ustrezne osvetlitve prostorov, • izvajanje preventivnih zobozdravstvenih programov, • izvajanje preventivnih ukrepov za zaščito pred nalezljivimi boleznimi. Otrok, ki obiskuje vrtec mora biti zdrav, tako, da je sposoben prenašati aktivnosti, ki jih vsakodnevno izvajamo v vrtcu. Bolan otrok, ki obiskuje vrtec, je zaradi oslabljenega imunskega sistema dovzetnejši za nove okužbe, kar podaljša njegovo zdravljenje, poleg tega pa predstavlja nevarnost za zdravje drugih otrok in zaposlenih. V vrtcu zato z namenom preprečevanja širjenja nalezljivih bolezni dosledno upoštevamo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje in določila internega sklepa Vrtca Galjevica, ki je dosegljiv na spletnem naslovu

http://www.vrtec-galjevica.si/prehrana/ obvestila-in-navodila.html

Otrokom v vrtcu ne dajemo nobenih zdravil, razen v primerih že znanih bolezni kot so vročinski krči, astma, alergije, epilepsija.

Zdravje otrok

Made with FlippingBook Digital Publishing Software