Vrtec Galjevica publikacija 2022-23

Zdravo okolje v vrtcu predstavlja predpogoj za zdrav način življenja, zato si zaposleni v vrtcu prizadevamo omogočiti vsem otrokom, da v polni meri razvijejo svoje telesne, psihične in socialne potenciale. Vzgoja za zdravje je sestavni del življenja in dela v vrtcu. Vsebine so vpete v vzgojno delo, poudarjen je dejaven in izkustven pristop pri njihovem izvajanju. V vsakodnevnih dejavnostih spodbujamo zdrav način življenja za vse: otroke, osebje, starše in obiskovalce vrtca. Pri tem upoštevamo veljavne zakonske predpise s področja zdravstvenega varstva, navodila in priporočila strokovnih institucij ter dogovore, ki smo jih sprejeli ali jih sprejmemo v vrtcu.

55

Made with FlippingBook Digital Publishing Software