Vrtec Galjevica publikacija 2022-23

Uvodna beseda 2 Vizija in poslanstvo 4 O rganiziranost 6

Programi 8 Projekti 12

3

Ritem bivanja 20 Enota Galjevica 22 Enota Jurček 28 Enota O rlova 32

Lokacija Pot k ribniku 38 Lokacija Dolenjska cesta 42 Uprava 46 Sodelovanje s starši 48 Pravice otrok in staršev 51 Dolžnosti staršev 52 Svetovalna dejavnost 53

Prehrana otrok 54 Zdravje otrok 56 Sklad vrtca; Fundacija Vila Galja 57 Postopki in formalnosti 58

Kazalo

Made with FlippingBook Digital Publishing Software