Vrtec Galjevica publikacija 2022-23

Enota Orlova ima 8 oddelkov in sicer 3 oddelke prvega starostnega obdobja in 4 oddelke drugega starostnega obdobja in 1 kombiniran oddelek. Sodobno opremljena kuhinja pripravlja hrano za vseh pet hiš vrtca Galjevica. Igralnice, garderobe in hodniki v enoti spreminjajo svojo podobo glede na dejavnosti, ki v njih potekajo. Spremenijo se v igralne kotičke, ki otrokom omogočajo izbiro skupinskih in individualnih aktivnosti, telovadni prostor, razstavni prostor ali prostor za individualni umik. Prostorno igrišče in atrij nudita otrokom zabavno in vsebinsko bogato bivanje na prostem. Poleg sproščenega gibanja omogočata druženje otrok, navezovanje novih prijateljstev in ob srečanjih s starši tudi navezovanje in utrjevanje vezi med otroci, starši in delavci vrtca.

34

PROJEKTI Izvajajo se krovni projekti zavoda, ki so navedeni pod rubriko Projekti.

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI Sledi predstavitev obogatitvenih dejavnosti, ki jih bodo v vrtčevskem letu 2022/23 izvajali strokovni delavci vrtca v enoti Orlova. Nabor le-teh se lahko iz leta v leto spreminja. MI MAJHNI GLASBENIKI: V predšolskem obdobju je pomembno, da otrokom omogočimo čim več raznolikih glasbenih izkušenj. Otroci se bodo spremenili v glasbenike in preizkušali različne preproste instrumente (ropotuljice, zvončke, palčke…), igrali na lastna glasbila (govorila, roke, noge) in izdelali svoj instrument. Otroci se bodo tako seznanili z različnimi instrumenti in spoznali značilnosti posameznega instrumenta (poimenovanje instrumenta, zvok instrumenta in demonstracijo kako se nanj igra). S tem bodo razvijali ritem, grobo motoriko in tudi intelektualne sposobnosti. 1,2,3 SINAPSE RAZVIJAMO MI: Preko različnih specifičnih gibalnih vaj po sistemu NTC učenja bodo otroci razvijali koordinacijo gibov in motoriko, ki pripomoreta k preprečevanju motenj pozornosti in koncentracije. Hkrati bodo izbrane aktivnosti spodbujale razvoj in nastajanje sinaps, ki so izjemnega pomena za nadaljnji otrokov intelektualni razvoj. S KNJIGO V ROKI V PRAVLJIČNI SVET: Nikoli ni prezgodaj za branje knjig otrokom. Ob knjigi bodo otroci doživljali ugodje, veselje in zabavo, ter pridobivali pozitiven odnos do jezika in knjige. Ko bomo brali se bomo učili novih besed in s tem si bogatili besedni zaklad, razvijali bomo domišljijo in se vživljali v druge vloge. Poleg tega bodo otroci doživljali knjigo kot motivacijsko sredstvo za različne dejavnosti drugih kurikularnih področji.

Enota O rlova

Made with FlippingBook Digital Publishing Software