Vrtec Galjevica publikacija 2022-23

Enota Jurček ima 3 oddelke in sicer 3 homogene oddelke prvega starostnega obdobja. Vse igralnice so svetle, sodobno opremljene in prostorne, hkrati pa ima enota tudi večnamenski prostor, ki ga bodo otroci uporabljali za skupna druženja in športno gibalne aktivnosti. V enoti je razdelilna kuhinja, ki omogoča dnevno pripravo napitkov ter razdelitev sveže pripravljenih obrokov iz centralne kuhinje v enoti Orlova. Enota je umeščena v zeleno okolje naselja hiš, kjer imajo vsi trije oddelki atrijski prostor na južni strani objekta in razgibano novo igrišče, ki otrokom omogoča zabavno in vsebinsko bogato bivanje na prostem. Na severni strani objekta so prav tako nameščena igrala ob tlakovani poti med drevesi.

30

PROJEKTI Izvajajo se vsi krovni projekti zavoda, ki so navedeni pod rubriko Projekti.

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI V tekočem šolskem letu bodo na enoti Jurček strokovne delavke vodile več obogatitvenih dejavnosti za otroke prvega starostnega obdobja. MALI GLASBENIKI: S petjem in poslušanjem glasbe otrok glasbo doživlja, se z njo izraža in komunicira. Preko poslušanja petja, pripevanja in petja pesmi bodo najmlajši otroci razvijali melodični posluh, melodije pa bomo dopolnili tudi z igranjem na ritmična glasbila kot so ropotulje in palčke ali jih spremljali z lastnimi instrumenti. Spoznali bodo glasbila kot so flavta, kitara in klaviature ter ob njihovih zvokih sproščeno pripevali. MI SE IMAMO RADI: Če želimo razvijati vse zmožnosti otrokovega razvoja, je pomembno, da se otrok v skupini čuti sprejetega in varnega. Z plesno-gibalnimi dejavnostmi in z drugimi socialnimi igrami bom poskušala spodbujati in razvijati socialne stike med otroki, prijateljske odnose in pozitivno vzdušje v skupini, v kateri se bodo otroci počutili varne in sprejete. RAZGIBAJMO ŽIVLJENJE: Otroci preko dejavnosti, ki spodbujajo gibalni razvoj, hitreje razvijajo socialne veščine, samozaupanje, pozitivno sa mopodobo, razvijajo pozitivna čustva, najdejo način izražanja negativnih čustev, razvijajo intelektualne in funkcionalne sposobnosti, razvijajo sodelovalni odnos do vrstnikov in skupine, vrednotijo svoj položaj, razvijejo socialni prostor in ne nazadnje izboljšujejo svoj zdravstveni status ter pridobivajo pozitivne vrednote.

Enota Jurček

Made with FlippingBook Digital Publishing Software