Vrtec Galjevica publikacija 2022-23

Pri vzgoji poudarjamo pomen naravnega okolja in skrb za njegovo ohranjanje. Vzgojni prostor smo iz igralnice razširili v naravo. Naravna danost, vpetost enote vrtca med Golovec in Barje, nam omogo ča, da otroci, tudi najmlajši, preživijo velik del dneva na prostem. Pogosto nas srečate sredi rakov niškega gozda, v Botaničnem vrtu, na sprehajalnih poteh in kolesarskih stezah v okolici Galjevice. Prisegamo na lepo. Ne v smislu dekorativnosti in estetike same po sebi, temveč v prepričanju, da se ob doživljanju lepega, pa naj si bo to prostor, vsebina ali odnos, otrok ne le intelektual no razvija, ampak tudi duhovno bogati. Kakovostno življenje otrok zagotavljamo tudi s funkcio nalno in estetsko urejenostjo notranjosti vrtca. Kotički v igralnicah in garderobah omogočajo igro v manjših skupinah, druženje otrok različne starosti in mirne igre otrokom, ki ne potrebujejo spanja.

24

PROJEKTI Izvajajo se vsi krovni projekti zavoda, ki so navedeni pod rubriko Projekti.

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI V nadaljevanju vam predstavljamo obogatitvene dejavnosti, ki jih bodo v vrtčevskem letu 2022/23 izvajali strokovni delavci vrtca v enoti Galjevica. Nabor le-teh se lahko iz leta v leto spreminja. GLASBENE PRAVLJICE: Otroci ob glasbi in pravljicah doživljajo pozitivne občutke in ob njih doživljajo veselje in sprostitev. V vrtiljaku bom otrokom pravljice pričarala ob zvokih glasbe. Vključevala bom različne inštrumente- od malih inštrumentov, do violine in male kitare ukulele. Otroci bodo poleg pravljičnih junakov in vrednot spoznavali tudi glasbo in inštrumente. IGRAJMO SE Z NARAVNIMI MATERIALI: otroci so na vsakem koraku obkroženi z igračami, ki so navadno usmerjene k enemu, dvema, morda trem načinom uporabe. Velikokrat pa pozabimo na naravne materiale, ki nam omogočajo neskončne možnosti za igro z njimi – vse od ustvarjanja z njimi, učenja matematičnih osnov, pomagajo nam lahko pri razvoju fine motorike, razvoj čutil … S pomočjo naravnih materialov bomo z otroki preko igre razvijali različna področja njihovega razvoja ter se ob tem zabavali in se naučili veliko novega. LUTKA NAS UČI BIBARIJE IN NAM PRIPOVEDUJE PRAVLJICE: Preko lutk bom poskušala z otroki vzpostaviti čim bolj topel, lep, zaupanja vreden odnos. Z lutkami jih bom učila bibarije, jim pripovedovala pravljice, se z njimi igrala rajalne igre. Bibarije, pravljice, rajalne igre bodo prilagojene mesečni tematiki v oddelku in interesu otrok. Otroci se bodo z vsako lutko lahko tudi igrali, jo božali, se z njo rokovali, ji kaj povedali.

Enota Galjevica

Made with FlippingBook Digital Publishing Software