Vrtec Galjevica publikacija 2022-23

spoznavanja narave kot ekosistema, ampak bistveno posega tudi v vzgojo in celosten razvoj predšolskih otrok. Z gibanjem in iskanjem izzivov, ki so potrebni za razvoj nevrološkega sistema, v gozdu vsak posameznik v najboljši možni meri razvija svoje individualne sposobnosti, cel oddelek se razvija kot skupina in krepi se socialna mreža odnosov. Nemir, nepozornost, občutek utesnjenosti, stres, tekmovalnost, pomanjkanje samozavesti, ki jih pri naših otrocih opažajo pedagoške delavke, se v naravi umaknejo ustvarjalnemu navdihu in sodelovanju. Preko različnih vsebin in dejavnosti pa že predšolske otroke izobražujemo in ozaveščamo o gozdovih in o njihovi vlogi na našem planetu. Opozarjamo na pomen varovanja gozdov in njihovega trajnostnega upravljanja. V našem zavodu so v projekt vključeni oddelki 4-6 letnikov, ki bodo gozd obiskovali v vseh letnih časih in ob vsakem vremenu 1x tedensko. Na nivoju zavoda imamo oddelek 5-6 letnikov, ki bodo v gozd odhajali 2 tedensko, ostali oddelki pa bodo vsakodnevno načrtovali dejavnosti na prostem, tudi z obiskom gozda. otrokom omogočiti dostop do dobre knjige in doseči pomembne cilje: ustvariti pogoje za razvoj bralnih navad in bralne kulture; spodbuditi branje v družinskem krogu; spodbuditi branje leposlovja v otrokovem materinem jeziku; bogatiti otrokov besedni zaklad; seznaniti otroke s knjižnico v njihovem neposrednem okolju, njenimi pravili in spodbujanje obiskovanja knjižnice skupaj s starši; spodbuditi in usposobiti otroke za aktiven stik z literaturo; nuditi pomoč pri iskanju in zaznavanju estetskega in pomenskega bogastva literarnega sveta. ZELENI NAHRBNIK Zeleni nahrbtnik je projekt s področja okoljske vzgoje predšolskih otrok pod okriljem ZPM, kot nosilke akcije. Cilji projekta Zeleni nahrbtnik so spodbujanje otrokovih pozitivnih čustev do okolja in narave, razvijanje otrokove občutljivosti na posege človeka v okolje, spodbujanje otrok pri iskanju rešitev za okoljske probleme, spodbujanje medsebojnih obiskov, tkanje prijateljskih vezi, igre. MESTNI PROJEKTI CICIUHEC – BEREMO Z MALČKI S projektom, ki ga vodi Mestna knjižnica Ljubljana, želimo vsem

18

Projekti

Made with FlippingBook Digital Publishing Software