Vrtec Galjevica publikacija 2022-23

VARNO S SONCEM Tudi v letošnjem šolskem letu bomo nadaljevali s programom Nacionalnega inštituta

za javno zdravje Varno s soncem, ki je nastal kot prizadevanje za izboljšanje stanja v Sloveniji zaradi zaskrbljujočih epidemioloških podatkov o naraščanju števila rakavih obolenj kože in hkrati kot odgovor na dejstvo, da je pojavnost kožnega raka močno povezana tako z izpostavljanjem UV sevanju kot s pogostostjo sončnih opeklin, zlasti v otroštvu. Namen programa je otroke in njihove starše opozoriti na pomen pravilne zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov in usmerjati otroke k pravilnemu samozaščitnemu ravnanju.

17

PROGRAM NEON – VARNI BREZ NASILJA Je primarno preventivni program, ki ponudi pozitiven način za obravnavo resne in zahtevne teme kot

sta nasilje in spolna zloraba otrok. Otrokom na pozitiven in njihovi starosti primeren način spregovori o situacijah nasilja, zlorabe in jih okrepi, da bi se znali nanje ustrezno odzvati, se zaščititi. Kot je značilno za primarno preventivne programe, neselektivno zajame velik vzorec otrok. Program NEON izhaja iz moči, ki jih imajo otroci in odrasli ter se osredotoča na krepitev varovalnih dejavnikov otrok kot so: močna socialna mreža vrstnikov in odraslih, prave informacije in znanje, socialno-čustvene kompetence in samozavestno vedenje otrok, konkretna podpora in pomoč, ko jo otrok potrebuje. Otroci se seznanijo in učijo: • o pravicah vseh otrok, da so varni, močni in svobodni, • kako prepoznati potencialno nevarne situacije nasilja, zlorabe in • kako se nanje samozavestno odzvati, • kako pomembna je pomoč in podpora vrstnikov. • kako povedati o izkušnji z nasiljem ali o svoji stiski odrasli zaupni osebi. MALI SONČEK Športni program Mali sonček izvajamo v vseh skupinah 2–6 letnih otrok. Gibanje je lahko učenje novih spretnosti, osebno ustvarjanje, način uresničevanja svojih želja, razvijanje in primerjanje gibalnih sposobnosti, ohranjanje zdravja. Pomembne so kakovostne spodbude s področij spoznavnega, gibalnega, čustvenega in socialnega razvoja otrok. V projektni obliki sodelovanja s športnim pedagogom SD Novinar izvajamo eno uro vodene telovadbe tedensko v vseh oodelkih 3 - 6 letnih otrok.

GOZDNI VRTEC – MREŽA GOZDNIH VRTCEV SLOVENIJE Program gozdni vrtec znotraj mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije razvija Inštitut za gozdno

pedagogiko. Temeljni cilji gozdnega vrtca so trajnostno naravnani in se povezujejo s vsemi področji Kurikula za vrtce. Gozdni vrtec se ne nanaša samo na prostor, kjer potekajo dejavnosti. Biti »gozdni« pomeni odstop od današnje standardizirane vzgoje in izobraževanja z upoštevanje razvojnih značilnosti in potreb predšolskih otrok. Gozdna pedagogika je trajnostno naravnana metoda podajanja znanja in prenašanja izkušen, ki ne ponuja samo

Made with FlippingBook Digital Publishing Software