Vrtec Galjevica publikacija 2022-23

MEDNARODNI PROJEKTI

EKO VRTEC KOT NAČIN ŽIVLJENJA Program Ekošola je vodilni program Mednarodne fundacije za okoljsko vzgojo FEE International in pomeni najširšo in najbolj razvejeno globalno mrežo otrok in mladih ter pedagogov za vzgojo in izobraževanje za trajnostni razvoj na svetu.

12

Z vsebinami eko programa in ozaveščanjem okoljskega zgodnjega učenja otroci pridobivajo navade in novo znanje za trajnostno življenje. Ekošola spodbuja vse vključene v projekt, da se spopadajo z okoljskimi težavami, kjer lahko s svojim vplivom, znanjem pomembno vplivajo na pozitivne rezultate. Projekt poudarja pomembnost vključevanja lokalne skupnosti, spodbuja naravoslovno okoljsko opismenjevanje tako, da vzgojno-izobraževalne oblike temeljijo na naravnem okolju. Vrednota vzgojnega dela v naravi je v pridobivanju novih spoznanj, znanj in potencialu narave kot pomoči za odkrivanje sebe in drugih. Izvajamo različne vsebine in tematska področja: živeti s podnebnimi spremembami, krožno gospodarstvo e-space, zeleni koraki, mlekastično, odpadkom dajem novo življenje, eko branje, sodelujemo v eko likovnih natečajih in sledimo novostim in spremembam programa. Projekt izvajamo po predpisanih zahtevah nacionalnega programa Ekošol v vseh oddelkih, na vseh petih enotah oz. lokacijah vrtca. Dolgoročni cilji projekta: • vzgoja za trajnostno okoljsko odgovornost; • spodbujanje kreativnosti, inovativnosti, in izmenjava idej: • ozaveščanje dejavnikov s katerimi ogrožamo naravo in zdravje; • razvijanje navad za trajnostno odgovorno ravnanje z naravo in odgovorno ravnanje z zdravjem; • sodelujejo vse skupine otrok.

UNESCO VRTEC Slovenska mreža ASP net je članica mednarodne Unesco Associated School Project Network, v katero je vključenih 127 šol in vrtcev.

S programom smo kot člani vrtcev aktivno vključeni v mrežo že več let. Dejavnosti delujejo v duhu kulture, miru in nenasilja, strpnosti in sodelovanja, sprejemanja drugačnosti ter možnosti razvijanja osebnostnega razvoja vsakega posameznika. V letu 2022/2023 bomo načrtovano izvajali dejavnosti za ohranitev naravne in kulturne dediščine za trajnostni razvoj našega vrtca. Delo v ASP net mreži temelji na štirih Delorsovih stebrih izobraževanja za 21. stoletje, ki omogočajo otrokom optimalni razvoj:

Projekti

Made with FlippingBook Digital Publishing Software