ŠCLJ Bilten GAA

TEKMOVANJA Dijaki se lahko vključujejo v tekmovanja iz: • matematike (Mednarodni matematični kenguru), • logike, • kemije (Tekmovanje za Preglovo plaketo), • biologije (Proteusovo tekmovanje), • fizike, • geografije, • zgodovine, • nemščine, • angleščine, • italijanščine, • bralne značke v angleščini EPI READINGBADGE, • bralne značke v angleščini BOOKWORKS, • bralne značke v nemščini, • bralne značke v ruščini, • tekmovanje iz sladkorne bolezni, • natečaji: haiku, fotografski ..., • športna tekmovanja v organizaciji Agencije za šport, • abonma.

12

ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA

Made with FlippingBook flipbook maker