Oskarjevi Gruzija in Armenija

v armenski jezik. Ker armenščina ni imela svoje pisave, nobena od znanih pisav pa ni bila povsem primerna za ta jezik, se je odločil, da bo zasnoval novo pisavo, ki bo obsegala vse glasove armenskega jezika. Za rojstno letnico nove abecede velja leto 406. Maštoc je ustanavljal tudi šole in prevajal grška besedila. Leta 411 je dokončal prvi prevod Biblije. Prevod je bil 434 dopolnjen in še danes ga uporablja armenska apostolska cerkev. Njegova abeceda se z nekaj dopolnitvami v Armeniji uporablja še danes. RAZDELITEV ARMENIJE V 5. stoletju je bil odstranjen zadnji armenski kralj in deželo so si razdelili Perzijci in Rimljani (po razpadu Rimskega cesarstva na vzhodno in zahodno so na tem delu sveta njihovo vlogo prevzeli Bizantinci). V 7. stoletju so se vmešali še Arabci, ki so prebivalcem vsiljevali svojo vero – islam, zato so se mnogi izselili v Bizantinsko cesarstvo. Do 11. stoletja se je uspelo uveljaviti tudi Seldžukom, ki so Armence potisnili proti jugu, kjer so ustanovili svoje kraljestvo Kilikijo. Tudi Gruzinci so osvajali njihovo ozemlje, za njimi pa so z vzhoda prišli še Mongoli. Za njimi so si ozemlje priborili Turkmenci, ki so Armeniji vladali do prve polovice 16. stoletja. Do takrat se je okrepil tudi Osmanski imperij in si podredil del Armenije, drugo polovico pa so si podjarmili Perzijci in zopet je prišlo do množičnega izseljevanja Armencev, tudi v Indijo. Perzijska oblast se je končala s prihodom Rusov v 18. stoletju in oblast so obdržali le še v Gorskem Karabahu. V času Katarine Velike se je rusko širjenje nadaljevalo in do začetka 19. stoletja je Rusiji pripadlo ozemlje današnje Armenije in Azerbajdžana. Ker so Rusi spodbujali priseljevanje kristjanov, so se mnogi Armenci, raztreseni po Kavkazu in Anatoliji, začeli priseljevati v Erevanski kantat. V Anatoliji so se razmere namreč močno poslabšale. Osmani so diskriminirali vse neturške narode, nacionalizem je bil na pohodu. A tudi pod Rusi razmere niso bile rožnate. Začela se je rusifikacija Kavkaza (zaprli so šole, društva, knjižnice, zasegli cerkveno lastnino in diskriminirali Armence), zato so se mnogi izselili, tokrat glavnina v severno Ameriko. PRVA SVETOVNA VOJNA Rusija in Osmanski Turki, na ozemljih katerih je živelo največ Armencev, so v prvo svetovno vojno vstopili na nasprotnih straneh in Osmani so v Armencih kmalu videli izdajalce. Veliko Armencev so zaprli, tudi pobili,

35

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online