Oskarjeva Velika Britanija

ZGODOVINA

Prazgodovina in antika Najzgodnejši dokazi o obstoju človeka na območju Anglije segajo 780.000 let nazaj. Modernega človeka sledimo iz poznega paleolitika dalje, čeprav je stalna naselitev znana šele zadnjih 6.000 let. Po zadnji ledeni dobi, približno 11.000 let nazaj, je človek ponovno naselil to območje – prvi prišleki naj bi prišli iz severnega dela Iberskega polotoka. Okrog 2.500 pr. n. št. so nastali največji neolitski spomeniki: Stonehenge in Avebury. Rimljani so vdrli v Britanijo leta 43 in si zelo hitro podredili večino Britanije, ki je bila vključena v rimski imperij kot provinca Britannia. V 4. stoletju pride na to območje krščanstvo. Rimljani v Angliji Anglija je bila kot provinca Britannia pod rimsko oblastjo dobrih 450 let. Po spodletelem poskusu Julija Cezarja je šele cesar Klavdij leta 43 osvojil otok, vse do meje s Škotsko, tedanjo Caledonio. Za glavno mesto so določili Londonium, ustanovili pa še mnoga druga mesta. Še danes pripone, izpeljane iz latinske besede castrum v angleških krajevnih imenih, pričajo o rimski preteklosti. Rimljani so se umaknili, ko je postal pritisk Piktov in Škotov premočan. Vendar pa so kot v mnogih drugih delih imperija pustili tudi zanimivo cestno dediščino, ki je ponekod vidna še danes. Srednji vek Po umiku Rimljanov so Britanijo preplavila poganska plemena iz severozahodnega dela Evrope, predvsem Angli in Saksonci, ki so se začeli naseljevati na vzhodnem delu dežele. Konec 7. stoletja je bilo na tem območju približno 12 kraljestev. V naslednjih stoletjih se nadaljuje politična konsolidacija ozemlja. Na ozemlje vpadajo Danci in Skandinavci.

27

Made with FlippingBook - Online catalogs