Oskarjeva Velika Britanija

VEČJA MESTA: London: 8.417.000 prebivalcev. Birmingham: 1.092.000 prebivalcev. Leeds: 761.000 prebivalcev. Glasgow: 597.00 prebivalcev. Sheffield: 560.000 prebivalcev. IZOBRAŽEVANJE: ZK je center učenosti, saj ima veliko starih in uglednih univerz. Najbolj poznane univerze so: Oxford, Cambridge, Imperial College, London School of Economics, University College London in Kraljevi kolidž v Londonu. Zunaj Londona najdemo univerze v Durhamu, Birminghamu, Manchesterju, Liverpoolu, Exeterju, Leedsu, Sheffieldu, Bristolu, Yorku, Nottinghamu, Kentu, Bathu, Loughboroughu, Newcastlu, Southamptonu in Warwicku. Škotska ima svoj izobraževalni sistem z univerzami v Aberdeenu, Dundeeju, Edinburgu, Glasgowu in Stirlingu. Tradicionalne univerze Walesa so: Aberystwyth, Bangor, Cardiff in Swansea. Tuji študenti predstavljajo pomemben delež, saj jih je več kot 300.000. GOSPODARSTVO: ZK je danes 4. svetovna velesila, do 18. stoletja pa je bila predvsem kmetijska dežela. Ima visoko razvito in razvejano tržno gospodarstvo, kjer prevladuje storitveni sektor. ZK ima veliko rudnih bogastev, predvsem zalog premoga ter velike količine zemeljskega plina. Ima dovolj zalog nafte za pokritje lastnih potreb. Družbi BP in Shell sta med vodilnimi v svetu v naftni industriji. Danes so najbolj razvite avtomobilska, elektronska, elektrotehnična, tekstilna ter letalska industrija, veliko pa se jih ukvarja tudi s pomorskim prometom. Zelo pomembna gospodarska dejavnost je tudi turizem. Kmetijsko pa je danes razvito samo še na vzhodu, kjer pridelujejo ječmen, pšenico, krompir in sladkorno peso. BDP IN NJEGOVA STRUKTURA: BDP za leto 2013 je 41.787 USD na prebivalca in 2.678 bilijonov USD v celoti (Francija 2,8 in Nemčija 3,7). Kmetijski sektor predstavlja manj kot 1 % BDP, vendar je zelo produktiven in moderniziran. Glavni pridelki so krompir, rdeča pesa, pšenica in ječmen. Živinoreja (predvsem drobnica in govedo) je še vedno najpomembnejša kmetijska dejavnost, kljub krizi v pojavu bolezni „norih krav“ ter „slinavke in parkljevke“. Dobro je razvit tudi ribiški sektor, vendar se trenutno sooča s zmanjševanjem ulova v tradicionalnih ribolovnih območjih. Industrijski sektor prispeva 21 % k BDP in zaposluje 19 % aktivnega prebivalstva. Glavne proizvodne panoge so strojna industrija, transportna ter kemična industrija. Velik potencial ima sektor

10

Made with FlippingBook - Online catalogs