Oskarjeva Tajska

Živinoreja: govedoreja, vodni bivoli, svinjereja, perutninarstvo; ribolov, gojenje morskih rakcev. INDUSTRIJA: avtomobilska, tekstilna, prehrambena, tobačna, cement, nakit, električni aparati, računalniški in elektronski deli, pohištvo, plastika; turizem. Avtomobilska industrija je največja, prispeva 15% k BDP, Tajska je največji proizvajalec avtomobilov med državami ASEAN, še zlasti po proizvodnji poltovornjakov. Največji družbi sta Toyota in Isuzu. Izvoz: oblačila in obutev, riž in morska hrana, guma, nakit, avtomobili, električne naprave, strojna oprema, računalniški in elektronski deli; največ v ZDA, Kitajsko, Japonsko, Hongkong, Singapur, Malezijo in Indonezijo. Uvoz: nafta, surovi materiali, potrošniški materiali; največ iz Kitajske, Japonske, ZDA, ZAE, Malezije in Južne Koreje. Okoljevarstveni problemi: sekanje gozdov, erozija prsti, onesnaženje zraka zaradi industrije in avtomobilov, onesnaženje voda zaradi kanalizacije, kmetijskih in industrijskih odplak; ogroženo živalstvo. Naravne katastrofe: poplave, suše, pogrezanje zemlje na območju Bangkoka zaradi upadanja podtalnice.

7

Made with FlippingBook flipbook maker