Oskarjeva Tajska

MINI SLOVARČEK Tajščina je glavni jezik tai kadajske skupine jezikov. Vsebuje nekaj besed iz palija, sanskrta in kmerskega jezika. Je zlogovni in tonalni jezik. Vsak zlog lahko namreč izgovorimo na različne načine in s tem damo besedi popolnoma drug pomen. Tajski jezik pozna pet tonov : visokega, srednjega, nizkega, rastočega in padajočega. Natančna višina tona, na kateri izgovorimo določen zlog, določa pomen besede, npr. padajoči »na« pomeni obraz, rastoči »na« pomeni gost, visoki »na« pomeni teta ali stric (ki je materina mlajša sestra ali brat), srednji »na« pomeni riževo polje, nizki »na« je vzdevek. Pisava je izpeljana iz indijske pisave preko kmerske pisave in ima samosvoje značilnosti. Sestavlja jo 44 črk. Bere se od leve proti desni. Za lažje branje smo besede v tajskem jeziku zapisali fonetično.

Pri govoru se doda vljudnostni členek na koncu povedi. Moški dodajo členek »krap« in ženske členek »ka« .

33

Made with FlippingBook flipbook maker