Oskarjeva Šrilanka

Zgodba o Kašjapi in Sigiriyi Ustanovitelj Sigiriye je bil verjetno ena najbolj zanimivih osebnosti v zgo dovini Šrilanke. Pogumen, briljanten in morilski Kašjapa je vladal v 5. st. (477-495). Sin kralja Dathusene ni bil popolnoma kraljevske krvi. Vedoč, da bo nje gov mlajši polbrat kraljevske krvi Mogallana nasledil očeta, je Kašjapa nasilno prevzel oblast, zaprl očeta Datuseno v ječo in ga pozneje tu di ubil (umor očeta velja za enega od petih velikih grehov v budizmu). Mogallana je medtem pobegnil v Indijo z namenom, da bi se vrnil z vojsko. Po sedmih letih vladanja se je Kašjapa preselil v čudovito palačo, ki je bila zgrajena za obrambo v primeru povratnega napada. Široki jar ki in kamniti zidovi so bili zgrajeni na edinstven način. V primeru na pada je zunanji jarek poplavil celotno območje med dvema jarkoma. Balvanski katapult – frača – še zdaj čaka, da ga sprostijo, ko pride napa dalec. Stražne niše so bile tako naravnane, da so držale stražo budno – v primeru, da bi človek zaspal, je dobil nepričakovani smrtni udarec. Nekega dne leta 495, po 18 letih vladanja, pa je prišel trenutek obraču na med Moggallano in Kašjapo. Na višku borbe se je Kašjapin slon zdr znil in obrnil na stran, ker je začutil skrito močvirje. Kašjapina vojska je to razumela kot umik in se začela umikati, Kašjapo pa pustila samega. Ko je ugotovil, v kakšni situaciji se nahaja se je sam obglavil z mečem. Sigiriya ni bila samo palača paranoičnega tirana, temveč pred vsem vladarja, ki je uveljavljal svojo pravico do vladanja s simbolič nimi in velikimi deli. Njegova vladavina je trajala kratek čas, njego vi dosežki pa ostajajo občudovanja vredni tudi po 15-ih stoletjih. DAMBULLA Največji jamski tempelj na Šrilanki ter vrhunski primerek budistične ume tnosti. V 5-ih jamah si lahko ogledamo freske ter kipe verskih podob – Bude, bodisatve, bogovi in boginje. Obstajajo tudi številne pobarvane skulpture, vključno s kipom zadnjega kandyskega kralja v naravni velikosti in mnogo starejši kipi hindujskih bogov. Okoli templja so našli množico meditativnih jam asketskih menihov.

21

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker