Oskarjeva Šrilanka

segel kralja Parakramabahu VII iz Kotte, ki jim je daroval cimet in slone. Prav tako je dal kralj Portugalcem dovoljenje, da za trgovske namene izgradijo svojo rezidenco v Colombu. Le-ti pa so se utrdili, izkoristili otoške zdrahe in mu zavladali. Portugalce je predvsem zanimal monopol nad trgovino s cimetom in dra gim kamenjem, zato so obvladovali le obalo. V notranjost niso odhajali, kot se tudi niso vmešavali v tradicionalno organizacijo sinhalske družbe. S seboj so prinesli rimskokatoliško vero, ki so jo privilegirali. Zapirali so budistične in hindujske samostane ter njihove posesti podarjali krščanskim menihom, po speševali so spreobračanje v krščansko vero ter to povezovali tudi s privilegiji višjih sinhalskih slojev. Rimskokatoliška vera je bila posebej uspešna v ribiških okoljih in je prispeva la k odpravi tradicionalnega kastnega sistema. Tu so Portugalci odprli misi jonarske šole s poučevanjem v portugalščini, sinhalščini ali tamilščini. Veliko sinhalskih spreobrnjencev je sprejelo portugalska imena. Za nekaj časa je bila portugalščina jezik višjih slojev na Šrilanki, pa tudi lingua franca v azijskem pomorskem svetu. Tudi danes imamo največ kristjanov v okolici Kolomba. Sočasno je v osrčju dežele živela kraljevina Kandy, kamor so se zatekali vsi, ki so jih Portugalci tako ali drugače preganjali – budistični menihi in sinhalsko plemstvo. Velika koncentracija zastopnikov tradicionalne sinhalske družbe v Kandyu je pomenila, da je kraljevina zadržala srednjeveško organizacijo in sinhalsko identiteto. Tudi danes je Kandy s templjem Budovega zoba še ve dno simbol nacionalne identitete! HOLANDCI – Ceylan Holandci so se v politiko Indijskega oceana vključili v začetku 17stol. Ustalili so se v Batavii (Indonezija) in začeli prevzemati nadzor nad visoko dobičkonosno trgovino z začimbami. Leta 1638 kandijski kralj Radžasinha II. prosi Holandce za pomoč v borbi proti Portugalcem ter jim za plačilo obljubi monopol nad trgovino otoka ter da jim povrne vojne stroške. Holandci so se lotili dela in do leta 1658 dokončno izgnali Portugalce iz oto ka. Potem pa so ostali v obmorskem pasu ter zasedli bivša portugalska pri stanišča, s tem pa tudi monopol nad trgovino ter strateško bazo, od koder so si Holandci v naslednjih letih ustvarili popolno prevlado nad trgovino v Indijskem oceanu in JV Aziji. Kandijski kralj je dobil še hujšega sovražnika, vendar je ujet v osrčje otoka uspel ohraniti samostojnost.

11

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker