Oskarjeva Sicilija

20. stoletje: zaradi zanemarjenja s strani države dobiva Cosa Nostra – sicilijanska mafija – vedno večjo moč in postane dejanska oblast na Siciliji. Ko leta 1920 zavlada Mussolini, napove vojno mafiji, a si le-ta hitro opomore v drugi svetovni vojni, po izkrcanju zavezniških sil na otoku, saj so njene lovke segale zelo daleč. Izkrcanje zavezniških sil na Siciliji leta 1943 je bilo izjemno pomembno, saj so od tod nadaljevale pot proti severu po Apeninskem polotoku. POVOJNO OBDOBJE: leta 1946 dobi Sicilija status avtonomne regije, svoj parlament in svojega predsednika. Leta 1950 je ustanovljen Sklad Republike Italije za razvoj osrednje in južne Italije (Cassa del Mezzogiorno), prek katerega se prične dolgotrajen proces reorganiziranja kmetijstva na Siciliji iz latifundij v bolj učinkovite oblike. Leta 1984 se prične organiziran boj proti mafiji po vsej Italiji. Leta 1992 pretreseta javnost novici o smrti Paola Borselina in Giovannija Falconeja , dveh glavnih sodnikov, ki sta se borila proti organiziranem kriminalu. Počasi se prične formirati proti-mafijsko gibanje med prebivalci Sicilije. 21. stoletje: Sicilija doživi neizmeren porast v razvoju industrije in drugih vej gospodarstva (ena glavnih in najbolj donosnih panog je turizem). Življenjski standard postaja vedno boljši. Pričnejo se projekti ohranjanja narave, hkrati pa se Sicilija še vedno spopada s težavami, ki jih povzroča organiziran kriminal. Poleg tega je Sicilija ena od destinacij ilegalnih priseljencev v Evropo.

13

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online