Oskarjeva Sicilija

skupin zabrišejo. Uradni jezik postane španščina, vse večjo veljavo pa dobiva tudi sicilijanščina. Kljub temu, da je Sicilija uradno del španskega kraljestva, obdrži dokajšnjo upravno in kulturno avtonomijo. V 16. stoletju doživi sicilijansko gospodarstvo dodaten razcvet z izvozom žita, na otoku vlada blagostanje in število prebivalstva neizmerno hitro raste. Španci načrtno razseljujejo prebivalstvo iz mest na podeželje in ustanavljajo nove naselbine. Temu blagostanju naredita konec postopna zasičenost na svetovnem trgu in črna smrt, ki 1656 leta zdesetka prebivalstvo. Leta 1693 prizadene vzhodni del Sicilije močan potres in uniči številna mesta. Tako se v procesu obnove le-teh rodi sicilijanski barok . INKVIZICIJA NA SICILIJI: Na Siciliji je bilo sodišče za inkvizicijo ustanovljeno leta 1487. Inkvizitorji so prihajali naravnost iz Španije, njihova moč pa je bila mnogokrat veliko večja od samih namestnikov španskega kralja. Inkvizicija je bila neodvisna od Vatikana. Glavni cilj sodišča je bil utišati drugače misleče ljudi, agitatorje, heretike, nemoralneže in tiste, ki so širili ideje o drugačnem načinu življenja, oblačenja, mišljenja, verovanja ali o vraževerstvu. Večinoma so bili obsojeni judje, nemoralne ženske, izumitelji, svobodomiselni ter nasprotniki takratne politike. Leta 1487 je bilo na grmadah sežganih 1732 ljudi, 479 pa jih je bilo obsojenih na drugačno smrt. Leta 1546 je bilo obsojenih na grmado 120 ljudi, 660 drugih pa je bilo obsojenih na lažjo kazen. Sicilija je bila regija, kjer je bilo na območju današnje Italije na grmado obsojenih največ žensk. S koncem španske nadvlade se je tudi končalo obdobje inkvizicije. 1713-1720 SAVOJA: sporazum iz Utrechta dodeli Sicilijo družini Savoja, a le za kratek čas, saj se Sicilije prek Habsburžanov polastijo Burboni. 1734 BURBONI: Leta 1734 se kralj Karel III. v Palermu okrona za kralja dveh Sicilij. Pod Burboni trgovina in industrija na Siciliji cvetita, a je sedež njihovega kraljestva v Neaplju in zato je južna Italija pomembnejša od Sicilije. V začetku 19. stoletja Sicilijo pretresajo vedno večji upori in nered. Zaradi prekomernega izkoriščanja in težkih življenjskih pogojev je prebivalstvo s svojimi vladarji neizmerno nezadovoljno, kar pokaže z vedno večjimi upori.

11

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online