Oskarjeva Mehika, Gvatemala in Belize

quizás). Če se nahaja med črkama g in i/e, se piše s preglasom (vergüenza, lingüista). Če je za črkami a, e, i ali o, se izgovarja kot w v angleški besedi water (cuaderno, cuerpo, cuota).

SOGLASNIKI: B – izgovarja se kot v (beber). C – izgovarja se kot s (cebolla). Z – izgovarja se kot s (Zaragoza).

G – izgovarja se različno; če je na začetku besede, se izgovarja kot h (gitano, gente). Če se pojavlja ob samoglasnikih a, o ali u, se izgovarja kot g tudi na začetku besede (gordo, guerra). Če se pojavlja ob črkah e ali i,se izgovori kot »grlen« h, na primer kot ch v besedi jezero Loch Ness (gente, gitano). H – se ne izgovarja (harina, zanahoria). J – izgovorjava je identična izgovorjavi črke G ob črkah e ali i, torej »grlen« h (Jaime). Ñ – izgovarja se kot nj/ny (niño). R – izgovarja se kot navaden r (pero). T – izgovarja se kot navaden t, a mehko in z jezikom blizu prednjih zob (todo). Y – samostojno se uporablja kot veznik in; izgovarja se kot i (Madrid y Barcelona). IZGOVORJAVA ČRKOVNIH KOMBINACIJ AI – izgovarja se kot aj/ay (hay, airear). CH – izgovarja se kot č (chocolate, chorizo). LL – izgovarja se mehko, kot lj/ly (caballo, cepillo). QU, CO, CA – izgovorjava je v vseh primerih identična; izgovarja se kot k, a mehko in tiho (querer). Y s samoglasnikom – izgovarja se kot j (yeso, yo). RR – izgovarja se kot podaljšan r (perro).

41

Made with FlippingBook Annual report