Oskarjeva Mehika, Gvatemala in Belize

ŠPANSKI JEZIK Španski jezik je najbolj govorjen jezik v Srednji Ameriki . Le v Belizeju je uradni jezik angleški, a tudi tam večina prebivalstva zna govoriti tudi špansko. Prebivalci držav Srednje Amerike so ponosni na svoj jezik in zelo radi vidijo, da tudi obiskovalci znajo nekaj besed v njihovem jeziku. Danes na svetu živi skoraj 500 milijonov ljudi, katerim je španski jezik materni jezik. Več kot ¾ teh ljudi živi v Latinski Ameriki. Po številu naravnih govorcev se španščina uvršča na tretje mesto (za kitajščino in angleščino) na svetu. Seveda španski jezik v Latinski Ameriki ni identičen svojemu izvoru, ampak obstaja kar nekaj različic. Razlikujeta se že jezik Mehike in Gvatemale in to celo tako, da so si določene besede za isto stvar povsem različne. Kljub temu večina ljudi razume skoraj vse. ABECEDA A:a B:be C:ce CH:che D:de E:e F:efe G:ge H:hache I:i J:jota K:ka L:ele LL:elle M:eme N:ene Ñ:eñe O:o P:pe Q:cu R:ere S:ese T:te U:u V:ve W:uve doble X:equis Y:i griega Z:zeta Izgovorjava španskih besed je skoraj popolnoma fonetična, torej tisto, kar vidimo napisano, se izgovarja skoraj točno tako, a z nekaj posebnostmi: SAMOGLASNIKI: A – izgovarja se kot a v besedi mapa (madre, ambos). I – izgovarja se kot i v besedi miza (finca, timbre, mi). če je za črkami a, e, i E – izgovarja se različno; če je na začetku ali na sredini besede, se izgovori kot e v besedi met (metati). Če je na koncu besede, se izgovori kot e v besedi kafé (café). Vendar to ni pravilo, v določenih primerih se tudi e na koncu besede izgovarja kot e v besedi met. Praktični primer, kjer ima glas e ne glede na položaj v besedi enak zvok: de vez en cuando. U – izgovarja se kot u v besedi usta (universo, reunión, unidos). V kombinaciji gui, gue ter za črko q se u ne izgovarja (guía, guerra, ali u, se izgovarja kot j v besedi jesen (hierba, bien, siete). O – izgovarja se kot o v besedi orodje (teléfono, amo, foco).

40

Made with FlippingBook Annual report