Oskarjeva Makedonija, Albanija in Kosovo

temperatura se niža z višino, Šar planina ima 4 mesece na leto povprečje pod 0 °C, podobno je tudi v ostali pogorjih. Najhladnejša sta januar in februar, najtoplejša pa julij in avgust. V teh predelih je največ dežja, tudi do 1000 mm, proti vzhodu manj, okoli 600 mm. Sneg je od novembra do aprila, ponekod tudi do maja. VODOVJE: Okoli 1100 večjih virov vode. Reke tečejo v 3 različna morja, v Egejsko, Jadransko in Črno morje. Egejsko porečje je največje. Pokriva 87 % države. Največja reka je Vardar, v katero se steka praktično vsa voda v državi – 80 %. Dolina reke Vardar je tudi srce države. Črni Drin tvori Jadransko porečje, izvira iz jezer Prespa in Ohrid. Tretje je Binačka Morava, najmanjše, steka se v Moravo, kasneje pa Donavo. Makedonija ima 3 umetna jezera in okoli 50 ribnikov. Ohridsko, Prespansko in jezero Dorjan so naravna jezera. GOSPODARSTVO: Makedonija ima majhno, odprto gospodarstvo. Zaradi tega je močno odvisna od ekonomskega dogajanja v Evropi. Pred osamosvojitvijo leta 1991 je bila Makedonija izmed jugoslovanskih republik najmanj razvita. Po kolapsu Jugoslavije ni bilo infrastrukture, razvoj pa so do leta 1996 zavirale tudi sankcije OZN in grški ekonomski embargo. Od takrat dalje je gospodarstvo počasi, a zanesljivo rastlo (povprečno 3,1 % od 1996 do 2005, od 2006 do 2010 5,2 %). BRUTO DRŽAVNI DOHODEK: 9.000 USD na prebivalca (Slovenija 27.900 USD). NARAVNA BOGASTVA: Bogata z rudninami. Železo, svinec, cink ter nekaj manjših najdišč zlata in živega srebra. V okolici Gostivarja, Tetova in Prilepa izkopavajo marmor in ostale okrasne kamne. UPORABA ZEMLJE: 35 % je rodovitne, 2 % je stalnih poljščin, 25 % stalnih pašnikov, 39 % gozdov. POLJEDELJSTVO: krompir,pšenica, koruza, sladkorna pesa, grozdje, hmelj. ŽIVINOREJA: govedoreja, ovčereja, perutninarstvo. INDUSTRIJA: metalurgija, talilnice svinca in cinka, elektrotehnika (vključno z vojaško), avtomobilska industrija, lesni izdelki, tekstilna industrija, kemikalije in strojni pripomočki. Izvoz: stroji in transportna oprema, kemikalije, hrana; največ izvažajo v Nemčijo (18,2 %), Italijo (11 %), na Hrvaško (8 %), v Avstrijo, Francijo in Rusijo. Uvoz: stroji in transportna oprema, industrijski proizvodi, kemikalije, goriva in maziva, hrana; največ iz Nemčije (17 %), Italije (16 %), Avstrije (7 %), Hrvaške (4 %) in Francije.

6

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker