Oskarjeva Makedonija, Albanija in Kosovo

Zaključek vojne: Združeni narodi navajajo, da je med marcem 1998 in koncem aprila 1999 bilo preseljenih ali pa so zbežali, 640.000 Albancev s Kosova. Večina jih je šla v Albanijo, Makedonijo ali Črno Goro. Vlada je uničila dokumente in zbrisala iz registra bežeče Albance, skušala izbrisati njihovo identiteto. To dejanje so označili kot čiščenje identitet. To je tudi otežilo prepoznavanje vračajočih se beguncev po vojni. 10. junija 1999 se je končala vojna, ko sta srbska in jugoslovanska vlada podpisali sporazum Kumanovo in s tem prenesli nadzor nad provinco Združenim narodom. V provinco je vstopil KFOR (Kosovo FORce), pod vodstvom NATA. Po vojni: pribl. 100.000 Srbov in ostalih ne-Albancev zapusti območje. Leta 2002 sta Srbija in Črna Gora poročali o 277.000 preseljenih ljudeh s Kosova (večinoma Srbi in Romi). 17. marec 2004 – resni nemiri na Kosovu so vodili do 19-ih mrtvih in uničenju 35-ih srbskih ortodoksnih cerkva in samostanov v provinci. Albanci so začeli napade na Srbe. Mednarodna pogajanja, ki naj bi določila dokončni status Kosova, so se začela 2006. Pogajanja so nadzorovali Združeni narodi. Do rešitve so prišli 17. februarja 2008, ko je kosovski parlament razglasil NEODVISNOST. Mednarodni občutki so bili mešani. Trenutno 66 držav Združenih narodov priznava neodvisnost Kosova. Rusija še vedno ne podpira neodvisnosti Kosova, kot tudi Kitajska (dve od petih članic Združenih narodov s pravico VETA). EULEX: European Union Rule of Law Mission in Kosovo – združenje Evropske unije za krepitev pravne države na Kosovu. Je največja civilna misija do zdaj v okviru evropske obrambne in varnostne politike. Cilj je pomagati in podpirati kosovske oblasti na področju zakonodaje, policije, pravosodja in carine. To je misija, ki bo spremljala, usmerjala in svetovala ter pri tem ohranja omejeno število izvršnih pooblastil. Ima okrog 3000 zaposlenih (1900 mednarodnih, 1100 lokalnih).

50

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker