Oskarjeva Makedonija, Albanija in Kosovo

do leta 1929. Med drugo svetovno vojno je velik del ozemlja Kosova pripadel ozemlju italijansko okupirane Velike Albanije, manjši del pa Srbiji in Veliki Bolgariji. 1946 do 1974: Avtonomna provinca Kosova in Metohije. Po koncu 2. svetovne vojne in ustanovitvi Titovega komunističnega režima, je Kosovo dobilo status avtonomne regije Srbije. Avtonomna provinca je Kosovo uradno postalo 1963. Komunistična vlada večini mnogih beguncev ni dovolila povratka na to območje. Zato je narodnostna sestava postala večinsko albanska. Avtonomna provinca Kosova in Metohije je dobivala vedno več avtonomije in politične moči v 70-ih letih in leta 1974 so ime province spremenili v Socialistična avtonomna provinca Kosovo. Metohijo so odstranili iz imena. Kosovo in Jugoslavija: v 80-ih letih se stopnjuje napetost med Albanci in Srbi v provinci Kosovo. Albanci so želeli še večjo neodvisnost, Srbi pa bolj tesno vez s Srbijo. V marcu 1981 so potekali protesti albanskih študentov z željo, da bi Kosovo postalo republika znotraj Jugoslavije. Vključenih je bilo 20.000 ljudi. Srbi na Kosovu: Srbi, živeči na Kosovu, so bili diskriminirani s strani provincialne vlade. Govorilo se je celo o etničnem čiščenju. Celo komunistična vlada v Beogradu je ignorirala pritožbe Srbov. Avgusta 1987 je Kosovo obiskal Slobodan Milošević in obljubil kosovskim Srbom, da jih ne bodo več preganjali. Takoj je postal njihov junak. Do konca leta je imel Milošević že nadzor nad srbsko vlado. 1989: avtonomnost Kosova in severne province Vojvodine sta bili močno zmanjšani po vsesplošnem referendumu v Srbiji. Ta je govoril o večstrankarskem sistemu, svobodi govora in promoviral človekove pravice. Referendum je močno zmanjšal pravice provinc in omogočil večji nadzor srbske vlade nad avtonomnimi provincami. Spremenili so ustavo in nadzor nad policijo, pravnim sistemom, gospodarstvom, izobraževanjem in jeziki je bil izročen srbski vladi. Kosovski Albanci so zavrnili sodelovanje na referendumu in ga predstavili kot neveljavnega. Kosovska skupščina je novi ustavi sprva nasprotovala. Marca 1989, ko se je skupščina sestala, da bi razpravljali o predlogih, so tanki in oklepna vozila obkrožili kraj sestanka. Tako je bila skupščina prisiljena sprejeti spremembe.

48

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker