Oskarjeva Makedonija, Albanija in Kosovo

Druga bitka na Kosovskem polju (oktober 1448): tokrat so se spopadli Madžari pod vodstvom Johna Hunyadija z Osmani pod vodstvom sultana Murata II. Obe vojski sta bili skoraj enako veliki, a veliki zmagovalci so bili Osmani. Obe bitki sta pomembni predvsem kot velik upor proti osmanski nadvladi na Balkanu. Pomen bitk na Kosovskem polju: močan upor proti Osmanskemu imperiju. Upočasnile so napredovanje osmanske vojske. S tem uporom so evropske države (kot Avstrija in Italija) pridobile precej časa, da so se lahko pripravile na osmanske vpade. 1455 do 1912: OSMANSKI IMPERIJ Osmani prinesejo islam, ki se je hitro razširil, kajti muslimani so imeli več pravic in privilegijev kot kristjani. Večina Albancev je sprejela novo vero, Srbi pa so se držali svoje. Vsaj stoletje je trajalo, da je večina ljudi sprejela islam. Trpele pa so vse krščanske cerkve in samostani. Znana je zgodba patra Arsenije III , ki je 1690-ega leta pomagal pobegniti kar 37.000 srbskim družinam. 1683 do 1699: Velika turška vojna. Ludvik Badenski začne oborožen upor proti osmanskim Turkom in napreduje po Balkanu ter zavzame celo območje današnjega Kosova. Pridružilo se mu je mnogo Srbov in Albancev. Velik osmanski protinapad je Ludvika in njegovo vojsko poslal nazaj v domače kraje. Narodno gibanje Albancev: v 1870-ih letih je Osmanski imperij izgubljal ozemlje proti slovanskim monarhijam. Med 1877 in 1878 so divjale rusko-turške vojne in se končale s podpisom premirja San Stefano. V tej mirovni pogodbi je bilo zapisano, da so albanske dežele po osmanskem porazu pripadle Srbiji, Črni gori in Bolgariji. Zato so Albanci ustanovili Prizrensko zvezo , katero je podpiral tudi osmanski sultan, upajoč na obnovo osmanskega ozemlja. Kosovo je bilo prizorišče nastanka še nekaterih podobnih zvez. Delovanje vseh je bilo hitro zadušeno. 1912 do danes: DVAJSETO STOLETJE Balkanske vojne: 1912 – večina Kosova postane del Kraljevine Srbije, območje Metohije pa del kraljevine Črne gore. Po prvi Balkanski vojni 1912 postane ta odločitev mednarodno priznana s podpisom mirovne pogodbe v Londonu maja 1913. 1918 je Srbija postala del novo oblikovane Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev , ki je obstajala

47

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker