Oskarjeva Makedonija, Albanija in Kosovo

KRATKA ZGODOVINA V antični dobi so na ozemlju današnje Albanije živeli Iliri, zahodno indoevropsko ljudstvo. Od zgodnjega 2. tisočletja so bili naseljeni na območju zahodnega Balkana. Pogosta razlaga, da naj bi bili Iliri predniki Albancev, ni povsem dokazana. 7. in 6. stoletje pr. n. št.: Grki so na albanski obali ustanovili nekaj kolonij, med drugim Epidamnus (danes Drač) in Apollonio (danes Vlorë), ki pa so propadle do 3. stoletja pr. n. št. 228 pr. n. št.: Vedno večje Ilirsko kraljestvo s centrom v Skhodri pride v spor z Rimljani. Rimljani prečkajo Jadran in do leta 167 pr. n. št. prevzamejo nadzor nad Ilirijo. Preimenovana je bila v Ilirikum in ostala pod rimsko oblastjo nadaljnjih 6 stoletij. Iz vrst Ilirov je izšlo nekaj rimskih cesarjev, med drugim Dioklecijan in Konstantin Veliki. V tem času se je na območju razvijalo krščanstvo. v Apoloniji in Skhodri svoje sedeže dobita škofa. 395 n. št.: Rimski imperij je razpadel na vzhodni in zahodni del. Območje Albanije je prišlo pod vzhodni del, Bizantinski imperij. Slednjega je skozi njegovo zgodovino vodilo tudi nekaj Ilirov, med njimi Justinijan I. 5. stoletje: krščanstvo je bilo dodobra uveljavljeno, dežela pa je sodila pod nadzor papeža v Rimu. Isti čas so zaznamovali vpadi Vizigotov, Hunov in Ostrogotov. Kasneje, med 6. in 8. stoletjem, so obmorska območja Balkana od današnje Albanije do Slovenije zavzela slovanska plemena. Asimilirala so mnogo Ilirov, njih preostanek pa je ostal na ozemlju Albanije. 732: bizantinski cesar Leon III je albansko katoliško cerkev vzel pod okrilje patriarha v Konstantinoplu. 9. stoletje: moč Bizantinskega imperija začne slabeti, saj so nadzor nad deželami začeli prevzemati Normani, Angevini, Srbi in Benečani. 1054: krščanska cerkev je razpadla na katoliško in pravoslavno vejo . Severna Albanija se zaveže prvi, medtem ko je južna Albanija ohranila navezavo na vzhodno pravoslavno versko oblast. 1344: območje Albanije zavzame srbski kralj in car Stefan Dušan ter priključi Albanijo Srbiji. To je povzročilo množične emigracije Albancev v Grčijo.

31

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker