Oskarjeva Makedonija, Albanija in Kosovo

KAZALO MAKEDONIJA......................................................................................................................................... 4 SPLOŠNO O DEŽELI...............................................................................................................................4 KRATKA ZGODOVINA...........................................................................................................................7 MAKEDONCI. ........................................................................................................................................ 12 MAKEDONSKA PRAVOSLAVNA CERKEV..........................................................................................13 PRAVOSLAVJE.................................................................................................................................................................... 14 VEROVANJE......................................................................................................................................................................... 14 SKOPJE. ................................................................................................................................................. 16 VINORODNA POKRAJINA TIKVEŠ......................................................................................................18 KRUŠEVO. ............................................................................................................................................................................. 18 BITOLA................................................................................................................................................................................... 19 OHRID..................................................................................................................................................................................... 20 VEVČANI................................................................................................................................................................................ 20 SV. JOVAN BIGORSKI.......................................................................................................................................................21 MAVROVO............................................................................................................................................................................ 21 TETOVO................................................................................................................................................................................. 21 MAKEDONSKI JEZIK...........................................................................................................................23 MINI SLOVARČEK................................................................................................................................24 HRANA IN PIJAČA................................................................................................................................26 ALBANIJA.............................................................................................................................................. 28 SPLOŠNO O DEŽELI.............................................................................................................................28 KRATKA ZGODOVINA ........................................................................................................................31 TIRANA.................................................................................................................................................. 36 BUNKER JI............................................................................................................................................................................. 36 KRUJE..................................................................................................................................................................................... 37 SKENDERBEG. .................................................................................................................................................................... 37 BER AT..................................................................................................................................................................................... 38 LEGENDA.............................................................................................................................................................................. 38 GJIROKASTRA. .................................................................................................................................... 39 ENVER HALIL HOXHA.....................................................................................................................................................39 SARANDA............................................................................................................................................................................. 40 BUTRINT................................................................................................................................................................................ 40 SHKODRA............................................................................................................................................................................. 40 LEGENDA O ROZAFI........................................................................................................................................................40 ALBANSKE PROKLETIJE.....................................................................................................................42 K ANUN. ................................................................................................................................................................................. 42 JEZERO KOMAN................................................................................................................................................................43 KOSOVO................................................................................................................................................ 44 SPLOŠNI PODATKI..............................................................................................................................44 KRATKA ZGODOVINA.........................................................................................................................46 PRIŠTINA............................................................................................................................................... 51 ZGODOVINSKI PREGLED:.............................................................................................................................................51 SAMOSTAN V GRAČANICI..................................................................................................................53 PRIZREN................................................................................................................................................................................ 54 SAMOSTAN VISOKI DEČANI........................................................................................................................................55 PEĆ (PEJË)............................................................................................................................................................................56 ALBANCI................................................................................................................................................ 57 ALBANSKI JEZIK..................................................................................................................................59 MINI SLOVARČEK................................................................................................................................61 HRANA IN PIJAČA................................................................................................................................62

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker