Oskarjeva Makedonija, Albanija in Kosovo

BITOLA Bitola ali mesto konzula (pod slednjim imenom je poznano še danes) se nahaja v jugozahodnem delu Makedonije ob vznožju gore Baba (vrh Pelister, 2601 m) ob reki Dragoru, v centru kotline Pelagonije, 14 km severno od grške meje na nadmorski višini 576 m. Bitola je drugo mesto diplomacije v Makedoniji in tudi drugo največje mesto v državi glede na število prebivalcev. S 125.000 prebivalci ima vse karakteristike modernega življenja, kulturne in športne prireditve, hotele in živahno nočno življenje. Ima pestro in dolgo preteklost in je eno najstarejših mest v Evropi, kar priča tudi arheološko najdišče, imenovano Herakleja. V času Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, kasneje pa v Jugoslaviji, je bilo mesto eno izmed kulturnih središč države. Več kot 500 tradicionalnih pesmi je posvečenih Bitoli. Danes je med drugim sestrsko mesto Kranja. HERACLEA LYNCESTIS (tudi Herakleia Lynkestis) Je zgodovinsko mesto, ustanovljeno v času Filipa II. Makedonskega sredi 4. stoletja pred Kristusom na severozahodnem delu ozemlja tedanjega Makedonskega kraljestva. Mesto je bilo poimenovano v čast grškega mitološkega junaka Herkula. Pridevek Lyncestis v grščini pomeni »zemlja risov«. Danes spominjajo nanj njegove ruševine, ki se nahajajo v bližini makedonskega mesta Bitole. Nahajališče je sestavljeno iz plasti, ena naselbina je nad drugo. Prva in najnižja je naselbina iz pozno bronastega in starejše železnega obdobja, nad njo je helenistično obdobje, nad njo rimsko ter nad rimsko zgodnje bizantinska Herakleja. V času helenizma je bilo mesto strateško pomembno . Ležalo je na robu meje med Makedonijo in Epirom na zahodu ter negrškim svetom na severu vse do srede 2. stoletja pred Kristusom, ko so Rimljani osvojili Makedonijo in zrušili njeno politično moč. Sledila je porazdelitev Makedonije na štiri dele, sama Heraclea pa je pripadla četrti regiji. Glavna rimska cesta na tem ozemlju, Via Egnatia, je potekala skozi njo, s tem pa je mesto postalo središče pokrajine. V zgodnjem bizantinskem obdobju (4. do 6. stoletje) je Heraclea postala pomembno škofijsko središče . Nekateri izmed njenih škofov so bili omenjeni na sinodah v Serdici (Sofija) in ostalih okoliških mestih.

19

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker