Oskarjeva Makedonija, Albanija in Kosovo

• Verovanje, da so pravoslavni patriarhi med seboj enakovredni . Pred velikim razkolom so priznavali tudi rimskega papeža za enega od enakovrednih patriarhov - priznavali so mu celo častni naziv »prvi med enakimi« (»primus inter pares«). Danes velja za prvega med enakimi carigrajski patriarh. • Verovanje, da je zakramentov sedem in da jih lahko podeljujejo samo duhovniki . Zakramenti se v pravoslavju imenujejo tudi svete skrivnosti, saj gre za stvari, ki očitno presegajo navadno človeško razumevanje. V pravoslavju verjamejo, da je nesmiselno se z razumom poglabljati v pomen zakramentov (tako kot to delajo v katolištvu). Pri zakramentih je treba preprosto slediti Božji volji. Zakramenti so: krst, obhajilo, maziljenje z miro (birma), spoved, bolniško maziljenje, zakon (poroka), duhovniško posvečenje. • Verovanje, da Sveti Duh izhaja samo iz Boga Očeta. • Verovanje, da je Boga primerno in potrebno častiti s postom. Pravoslavni verniki se postijo precej pogosteje kot večina drugih kristjanov. • Verovanje, da je prav častiti svetnike in svete podobe, če gre pri tem za molitev k edinemu Bogu preko (s pomočjo) svetnikov in podob. Odnos pravoslavnih vernikov do podob (ikon) je dosti globlji kot v katolištvu. • Verovanje, da je prav častiti Božjo mater Marijo . Božji materi Mariji je posvečenih tudi veliko praznikov v pravoslavnem koledarju.

15

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker