Oskarjeva Makedonija, Albanija in Kosovo

MAKEDONCI Makedonci so južnoslovanski narod , ki naseljuje zgodovinsko geografsko regijo Makedonije. Največji del Makedoncev živi v Republiki Makedoniji, kjer predstavljajo 64 % prebivalstva. Pomembnejše manjšine pa se nahajajo v Srbiji, Albaniji, Grčiji in Bolgariji. V Sloveniji jih živi okoli 4000. Število Makedoncev po vsem svetu se giblje nad dvema milijonoma. Govorijo makedonski jezik. Uradni pogled Makedonske akademije za znanost in umetnost (MANU) je, da so se Slovani s prihodom v Makedonijo pomešali z lokalnim prebivalstvom in tako ohranili slovanski jezik, medtem ko so se ohranile ostale kulturne in druge lastnosti prvotnih prebivalcev, ki so še danes vidne v obliki običajev, plesov ter v narodnih nošah, saj je bilo število prišlekov manjše od lokalnega prebivalstva. Nekateri raziskovalci, kot je Rus Alexander F. Rittih, pa trdijo, da Makedonci niso bili deležni mešanja z narodi, kot so bila razna turško-azijska plemena, ki so vpadala na ozemlja vzhodnega Balkana. Zaradi geografske lege makedonske regije so se Makedonci lahko mešali samo z že obstoječimi narodi na tem območju. Ta pogled je značilen samo za Makedonijo (kot celoto), saj so Makedonski predniki ostali unikatni glede na svoje vzhodne sosede. Makedonci živijo ob celotni dolini reke Vardar . Največji del tega se nahaja v Makedoniji, kjer sestavljajo 64,2 % prebivalstva. Število Makedoncev je zelo opazno tudi v sosednjih državah, Republiki Albaniji (Mala Prespa), Republiki Bolgariji (Pirinska Makedonija), Republiki Grčiji (Egejska Makedonija) in Srbiji. Zelo veliko Makedoncev je izseljenih v prekomorske države, kot so Amerika, Kanada in Avstralija, ter v razne razvite države Evrope. Kultura Makedoncev je poosebljena s tradicijo in sodobnostjo. Zelo močno je povezana z domovino in okoljem, v katerem živijo. Bogata kulturna dediščina je vidna v narodnih plesih, narodnih nošah, v dodatkih in ornamentih v vaških in mestnih domovih, samostanih in cerkvah, rezbarstvu in ikonopisju, v katerem se kaže makedonski kulturni značaj.

12

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker