Oskarjeva Korzika in Sardinija

GOSPODARSTVO: Izkoriščanje rudnikov, ki je bilo v preteklosti glavni vir dohodkov, je v dvajsetem stoletju postopoma izgubilo na pomenu. Tudi kmetijstvo, ki je še leta 1951 zaposlovalo 52 % prebivalstva, ni bilo donosno, saj ni pokrivalo niti notranjih potreb. Zaradi tega se je mlajša generacija izselila, kar je pomenilo, da so obširna poljedelska področja ostala v rokah maloštevilnih starejših obdelovalcev. Zaradi pomanjkanja iniciative in sredstev se ni razvila nobena industrijska panoga. Izjema so številne hidroelektrarne, ki so bile zgrajene na vseh večjih rekah in ki so med najmočnejšimi v državi. Energija je sicer pospešila nastanek določenega števila industrijskih obratov, ki pa delujejo skoraj izključno za notranje potrebe. Izhod iz krize je dežela našla v turizmu, ki je danes glavna gospodarska dejavnost otoka. Z dohodki od turizma je bilo mogoče izboljšati prometne povezave, predvsem letalske in cestne. Ker je edinstvena narava otoka dovolila razvoj predvsem elitnega turizma, si je povsem nepričakovano opomogla tudi živinoreja, v kateri so bogati obiskovalci videli „povratek v naravo“. Danes se redijo predvsem konji in več kot 80 % italijanskih žrebet prihaja s Sardinije. Spet je donosna tudi reja drobnice (35 % državnega bogastva) in z njo povezana proizvodnja sirov. Zaradi onesnaženja italijanskih morij je vedno več povpraševanja po sardinskih ribah in školjkah, kar je pospešilo nastanek tovrstne dejavnosti. Omembe vreden je podatek, da se večina ulovljenih tun izvozi po hitrem postopku na Japonsko, kjer so že tretji dan po ulovu na razpolago porabnikom. TURIZEM: Zanimanje za gradnjo turističnih objektov na Sardiniji sprva ni bilo veliko in storitve so se pojavljale le počasi. Toda postopni razvoj jo je vseeno proslavil tudi zunaj njenih meja in otok se je odprl, hkrati pa se je povečalo zavedanje o njegovi zgodovini, krajevni kulturi, umetnosti in obrteh. Za zaščito raznolike otoške divjine, ki bi jo rastoče število obiskovalcev lahko prizadelo, so ustanovili naravne in obmorske rezervate, ki ščitijo svoje edinstvene habitate, floro in favno. Tudi obsežno in divje gorovje Gennargentu je danes zaščiteno kot narodni park. Pred nedavnim so ob zahodni obali ponovno opazili redko medvedjico, za katero je veljalo, da je izumrla. To je znak, da lahko turizem in ekologija soobstajata. Na Sardiniji boste našli nekaj najbolj neokrnjenih kotičkov v Evropi, v katerih boste zagotovo uživali.

48

Made with FlippingBook Online newsletter