Oskarjeva Kitajska

srebro, kositer, antimon, volfram, vanadij, titan, litij, mangan, aluminij, svinec, hidroenergija (največji potencial na svetu) VIRI ENERGIJE: Kitajska ima izjemno velike potrebe po energiji, ki dnevno naraščajo, sedaj porabi 12 % svetovne porabe energije, njena potreba po energiji pa narašča štirikrat hitreje kot drugod po svetu. KMETIJSTVO: Leta 1949 so razlastili velike posestnike in zemljo razdelili malim kmetom. Prva petletka se ni izkazala. Država je ustanovila kmetijske zadruge in kmete organizirala v ljudske komune. Pridelek se je močno zmanjšal in v »treh grenkih letih« (1959-62) je 30 milijonov ljudi (ocena) umrlo od lakote. Leta 1978 so vrnili kmetijstvo v zasebne roke po sistemu pogodbene odgovornosti na osnovi družin: posamezne družine so dobile v zakup obdelovalno zemljo in proizvodna sredstva, za povračilo morajo državi prodati določeno količino pridelkov po določeni ceni, višek lahko prodajo na prostem trgu. Ta ukrep je bil izjemno uspešen. Danes je v kmetijstvu zaposlenih 43 % prebivalcev, a kmetijstvo k BDP prispeva le 11 %. 15 % ozemlja je primernega za kmetijstvo in tudi obdelanega. Namakajo 545.960 km². Sever Kitajske trpi pomanjkanje vode, jug Kitajske pustošijo poplave. Pridelki: riž, pšenica, proso, ječmen, soja, krompir, kikiriki, čaj, INDUSTRIJA: Pred letom 1949 so tuje družbe razvijale industrijo na Kitajskem, gradile železnice in izkoriščale njena rudna bogastva. Lahka industrija se je razvijala ob obali, težka ob pomoči japonskega kapitala v Mandžuriji. V prvi petletki je država podržavila vse tovarne in s sovjetsko finančno in strokovno pomočjo začela razvijati težko industrijo, veliko je vlagala v zahodni nerazviti del države. Po letu 1979 so prenesli težišče razvoja nazaj na vzhod, zaradi neravnotežja so začeli pospeševati lahko industrijo in omejevati težko. Danes industrija prispeva 49 % k BDP, v njej pa je zaposlenih 25 % prebivalcev. Industrijska rast je 13,4 %. Največje panoge: rudarstvo (železo, jeklo, aluminij in druge kovine), stroji, tekstil in obutev, nafta, cement, kemikalije, umetna gnojila, igrače, elektronika, prehrambena industrija, transportna industrija (avtomobili, vlaki, ladje, letala), telekomunikacije, sateliti. Kitajska ima 30 % svetovne proizvodnje jekla, 46 % svetovne proizvodnje betona, izdela 40 % TV aparatov ... Izvoz: stroji, električni aparati, oprema za procesiranje podatkov, tekstil in oblačila, jeklo, prenosni telefoni, čaj, kmetijski pridelki, mineralna goriva bombaž, tobak, sladkorni trs, svila Živinoreja: perutnina, svinjereja, ribe

9

Made with FlippingBook flipbook maker