Oskarjeva Kitajska

sveta in vsa dogajanja med ljudmi. Je prvotna in večna entiteta, je popolnost in celota. Je povsod prisoten. Ni ga moč zaznati s čutili. Pot, ki jo uči tao, vodi k združenju z njim samim. To je pot pasivnega sprejemanja in mistične kontemplacije. Spreminjanje: Tao je nenehno gibanje, spreminjanje in vračanje vsega k izhodišču. Odsotnost delovanja ( wu-wei ): Življenje teče samo od sebe v neprekinjenem valu ustvarjalne spontanosti. Človek mora delovati spontano, v skladu z taom, da s svojimi posegi ne bi porušil naravnega reda. Taoisti naj ne bi vplivali na potek stvari. To ne pomeni odsotnost vsakršne akcije, ampak previdno držo in spoštovanje avtonomnosti drugih stvari. Neizrekljivo ( wu-ming ): Tao je brez imena, ni ga mogoče opisati z besedami, kajti uporaba jezika je omejena na nivo jezika. Tao je mogoče doživeti skozi meditacijo, ko je duh prazen, enovit in miren. S tem je pripravljen na sprejem novega vedenja in resničnega razumevanja. Praznina omogoča človekovo uglašenost z taom. Umik iz sveta: Vsak, ki ostaja načelen, naj bi se umaknil v samoto, kjer bi v miru živel v skladu z naravo. Poetika: V svojih gorskih samostanih in samotnih hišicah ob jezerih so postali taoisti pesniki narave. Opevali so močan občutek čudenja, sprejemanje sprememb, željo po enosti z taom. Mistika: Vesolje je velika hierarhična celota, v kateri so deli, prostori in časi medsebojno povezani in odvisni. V dinamičnem redu se odnosi in elementi spreminjajo, enovitost pa ostaja. Dao se nahaja zunaj naše zavesti, razuma in jezika. Ne moremo ga dojeti, lahko pa ga prejmemo skozi meditacijo. Taoistična religija ali ljudski taoizem: Črpala je iz agrarne mitologije, taoistične filozofije in populističnih inačic budistične religije. Čaščenje božanstev in množice različnih malikov, najpomembnejša božanstva so vedno tvorila trojico nebo-zemlja človek. Najvišje božanstvo je Huang Laojun, ki je nastalo kot mešanica kozmičnega boga Huang dija in mojstra Lao Zija. Mojstri daoistične religije so razvili pravo znanost o načinu življenja, ki naj bi privedel do nesmrtnosti: telesne vaje, embrionalno dihanje, stroga dieta, sredstva za podaljšanje življenja in doseganje nesmrtnosti (alkimija) …

31

Made with FlippingBook flipbook maker