Oskarjeva Kitajska

tekstilne tovarne, parniki, proizvodnja premoga in železa. Pri tem sta se krepila delavski in meščanski sloj, mesta so rasla. 1919: dogodek 4. maja: Na mirovni konferenci v Versaillesu je Kitajska zahtevala razveljavitev japonskih Enaindvajsetih zahtev in odpravo vseh tujih privilegijev na svojem ozemlju. Odločili so se proti njej. Zato se je 4. maja 1919 na Trgu nebeškega miru v Pekingu zbralo 5000 študentov in uslužbencev Pekinške univerze, ki so demonstrirali za vrnitev Kitajske Kitajcem. To je sprožilo val protestov po vsej deželi. Pekinška vlada je pod pritiski popustila in Kitajska delegacija v Versaillesu ni podpisala mirovnega sporazuma z Nemčijo. 1919-1925: Gibanje 4. maja: Demonstracije so sprožile kulturni preporod . Vse več novih intelektualcev se je zavzemalo za prekinitev s starodavno kitajsko tradicijo, zlasti s Konfucijevimi nauki in moralo. Zavzemali so se za sodobno znanost, demokracijo, agnosticizem, liberalizem, individualizem, svobodo in enakopravnost. Začele so izhajati družbeno angažirane revije, množili so se prevodi tujih del. Mladi so se spoznavali z zahodnimi političnimi, gospodarskimi in družbenimi sistemi. Leta 1920 je moderni kitajski pogovorni jezik postal novi knjižni jezik, kar je pomenilo demokratizacijo izobraževanja in kulture, saj je bila klasična kitajščina praktično mrtvi jezik, ki so ga poznali le ozki krogi ljudi. Hitro se je razvijala nova literatura, ki je temeljila na humanizmu, nacionalizmu in realizmu. Krog bralcev se je razširil med ljudske množice in družbena ozaveščenost je rasla. Med intelektualci sta se izoblikovala dva nasprotujoča si tabora: marksistično revolucionarni (komunisti) in kapitalistično nacionalni (koumintang). 1921: V Šanghaju so idealistični marksisti ustanovili Kitajsko komunistično partijo - KKP . 1919-1927: Prva revolucionarna državljanska vojna: Proti vplivnim vojaškim mogotcem sta se povezali KMT in KKP, vendar sta imeli različne interese in druga drugi nista zaupali. Leta 1925 je dr. Sun Yatsen umrl. Njegovo mesto je zasedel vrhovni poveljnik revolucionarne vojske, general Jiang Jieshi - Čangkajšek . S svojo vojsko je premagal dva najvplivnejša vojaška mogotca in na svojem znamenitem severnem pohodu osvojil večino osrednje in južne Kitajske. 1927-1937: Druga revolucionarna državljanska vojna: Spor med KKP in KMT je zahteval milijon človeških življenj. KMT so pričeli z masovno likvidacijo komunistov. Leta 1928 je Čangkajšek v Nanjingu

22

Made with FlippingBook flipbook maker