Oskarjeva Islandija

SLOVARČEK VULKANIZMA Blatni lonci so vrelo modrikasto blato, zmes vodne pare in vulkanskega pepela. Blazinasta lava (pillow lava) je lava v obliki gomoljev, ki je na hitro ohlajena ob podvodnem ali podledeniškem izbruhu. Fumarole so pojav, kjer iz odprtin v tleh izhaja vodna para v obliki značilnega belega dima. Obsidian je vulkansko steklo, ki nastane, kadar se lava ohladi tako hitro, da minerali ne morejo izkristaliti. Ognjenik oz. vulkan je geološka površinska oblika, ki se največkrat pojavlja kot gora ali hrib. Nastane zaradi akumulacije magmatskega materiala, izbruhanega iz notranjosti Zemlje zaradi tamkajšnjih pritiskov. Ime vulkan izhaja od istoimenskega boga ognja v rimski mitologiji. Piroklasti (grško: pyrós – ogenj, klásis – lomljenje) so vsi trdni delci, ki jih izbruha vulkan; kamnine, ki iz njih nastanejo, pa imenujemo piroklastične kamnine ali piroklastiti. Plovec je porozna vulkanska kamnina, ki nastane z zelo hitrim strjevanjem pregrete in s plini bogate lave ali z mešanjem lave in vode. Psevdokraterji so nastali, ko je tok lave rinil v jezero, se na hitro ohlajal, ob uparjeni vodi eksplodiral in nato padal nazaj v jezero, pri

25

Made with FlippingBook Learn more on our blog