Oskarjeva Islandija

zamenjal z državnimi uradniki in se zavezal, da bo ohranjal mir. Poleg visokih davkov, ki jih je Islandija zdaj morala plačevati norveškemu dvoru, so deželo prizadele še številne naravne nesreče. Po izbruhih vulkana Hekla je bila kar tretjina otoka prekrita s pepelom; sledila je še mini ledena doba, ki je prinesla mrzle zime in katastrofalne posledice za poljedelstvo in živinorejo; za konec pa je Islandijo prizadela še črna kuga, ki je povzročila smrt kar polovice prebivalstva. Pod dansko nadvlado Leta 1397 je z nastankom Kalmarske zveze Norveške, Švedske in Danske Islandija prišla pod oblast Dancev. Danska je zasegla cerkvene posesti in z reformacijo leta 1550 za državno vero razglasila luteranstvo. Leta 1602 je danski kralj uvedel trgovski monopol, s katerim so dobila danska in švedska podjetja ekskluzivne pravice trgovanja z Islandijo, kar je imelo za posledico izsiljevanje, uvoz nizkokakovostnega blaga in še več trpljenja, ki je trajalo nadaljnjih 250 let. Pot do neodvisnosti Po petih stoletjih pod tujo oblastjo se je na Islandiji v 19. stoletju začel prebujati nacionalizem. Leta 1855 so si z lobiranjem uspešno zagotovili prosto trgovino, leta 1874 pa je bila spisana ustava in Islandci so znova pridobili nadzor nad notranjimi zadevami. V tem obdobju so nastale tudi prve islandske politične stranke. Leta 1918 pa je Islandija postala suverena država znotraj kraljevine Danske. V času 1. svetovne vojne je cvetela trgovina, saj so cene volne, mesa in rib močno narasle. Med 2. svetovno vojno se je Islandija proglasila za nevtralno, da bi lahko nadaljevala s trgovanjem tako z Nemčijo kot z Veliko Britanijo. 9. aprila 1940 je Dansko okupirala Nemčija in islandski parlament je znova prevzel nadzor nad zunanjo politiko. Maja istega leta so na Islandijo brez odpora lokalnega prebivalstva vkorakali Britanci, da bi zaščitili svoje interese, preden bi jih Nemci lahko prehiteli. Leto kasneje so jih zamenjale ZDA, s soglasjem islandskega parlamenta in pod pogojem, da po vojni državo zapustijo. Islandci

18

Made with FlippingBook Learn more on our blog