Oskarjeva Islandija

sveta. Danci, ki so prav tako osvajali na zahodu, so za razliko od Norvežanov izbrali taktiko osvajanja s pravo vojsko, medtem ko so se Švedi obrnili proti vzhodu. Okoli leta 815 je norveški Viking Floki iz Rogalanda odhajal s Ferskih otokov. Ko se je približal Islandiji, je spustil dva krokarja in odplul v smer, kamor sta odleteli ptici, ter kmalu zagledal otok. Tako so Vikingi prvič naleteli na Islandijo, množična selitev pa je sledila šele mnogo let kasneje: med 870 in 930. V tej deželi so našli podobne poljedelske razmere kakor na Norveškem. Notranjost otoka so sicer prekrivali vulkani in ledeniki, na obali pa so številne ravnine in doline dajale odlične možnosti za obdelovanje zemlje in živinorejo. Morje je bilo bogato z ribami, mnogo je bilo brezovih gozdov, velike količine železove rude pa so dajale delo kovačem. Kadar so bili doma, so se Vikingi ukvarjali predvsem s kmetijstvom. Na Islandiji so bivali na osamljenih kmetijah; njihovo življenje so upravljali najvišja oblast – skupščina, krvni zakoni in delovni ritem. Velik pomen je imela družina - krvne vezi so bile božanskega izvora, in če je bil posameznik izključen iz družine, je bilo to enako strašno, kakor če bi ga izgnali iz dežele. Živeli so v velikih skupnih hišah in še danes lahko na Islandiji najdemo ostanke tradicionalnih »dolgih hiš«, ki so imele le eno sobo, dolgo približno 12 metrov. Ker je bila na Islandiji živinoreja poglavitna kmetijska dejavnost, so kmetije ločevala obsežna območja in vasi tako rekoč ni bilo. Vikinške družine so bile gospodarsko neodvisne, saj so vse, kar so potrebovali za življenje, izdelali ali pridelali sami. Vikinge pa danes poznamo tudi po tem, da so bili prvi, ki so odkrili Ameriko, dolgo, preden je tja zaneslo Krištofa Kolumba. Zgodba o odkritju Amerike se je začela prav na Islandiji, ko so leta 982 z otoka pregnali vikinškega vodjo Erika Rdečega, ki je bil obtožen hladnokrvnega umora. Odločil se je, da odpluje proti zahodu, in tako odkril Grenlandijo. Ker pa je tam primanjkovalo surovin, predvsem stavbnega lesa, se je Leif, sin

14

Made with FlippingBook Learn more on our blog