Oskarjeva Irska

PODNEBJE: Izrazito oceansko, zlasti v zahodnih delih, ki so pod neposrednim vplivom stalnih in močnih zahodnih vetrov. Zime so mile, poletja sveža, snežne padavine redke. Za notranjost otoka je značilno bolj kontinentalno podnebje (da je poleti topleje, pozimi pa bolj mrzlo). REKE IN JEZERA: Reke imajo počasen tok, enakomerne pretoke in tečejo večinoma po širokih, plitvih dolinah. Največja reka je Shannon (370 km, najdaljša reka v VB). V severnem, nekdaj poledenelem delu, je nekaj večjih jezer (irsko: lough). Največje jezero je Lough Neagh na Severnem Irskem. GOSPODARSTVO: Irski gospodarski uspeh ni nobena skrivnost. »Keltski tiger«, kot tudi imenujejo Irsko, je s svojo gospodarsko rastjo in razvojem postal pravi evropski hit. Konec 80-ih let je bila Irska, ki se je Evropski uniji priključila leta 1973, poznana predvsem po svojih neuspehih; brezposelnost je bila na nepredstavljivo visoki ravni, izobražena delovna sila je odhajala, spopadali so se z visokim javnim dolgom in splošnim neugodjem. Danes je slika povsem drugačna. Irska je druga najbogatejša država v Evropski uniji, takoj za Luksemburgom. Država, ki je bila na stotine let znana le po izseljevanjih, lakoti, državljanski vojni in bombnih napadih severnoirske separatistične organizacije IRA, ima danes BDP na prebivalca višji kot Nemčija, Francija in Velika Britanija, ter 20 % višjega od evropskega povprečja. BDP per capita: Republika Irska – 42.200 $; Severna Irska – 35.400 $. KMETIJSTVO: Irska ima 953.000 ha njiv ter 4,69 milijona ha travnikov in pašnikov( 66,7 % površine). Kmetijstvo ima glede na delež zaposlenih (9,1 %) in delež ustvarjenega BDP (7,5 %) nadpovprečen pomen v EU. Prevladujejo srednje velike kmetije (okoli 25 ha). Žgoča problema sta staranje kmečkega prebivalstva in odseljevanje s podeželja. Za kmetijstvo so zelo pomembne velike zadruge, ki v celoti obvladujejo trgovino na debelo in izvoz kmetijskih pridelkov in so se dobro prilagodile razmeram po vstopu v EU. Najrodovitnejša območja so v nižjih delih na V in J, okrog večjih mest so obsežni rastlinjaki. Na srednjem Irskem prevladuje mesna govedoreja, na J in JZ mlečna govedoreja, v hribovitih delih ovčereja. Za živinorejo je zelo pomembno milo podnebje, saj je lahko živina na prostem skoraj vse leto. Glavni pridelki so ječmen, pšenica, oves, krompir in sladkorna pesa. RIBIŠTVO: V ribištvu in predelavi rib je zaposlenih okoli 20.000 ljudi.

5

Made with FlippingBook flipbook maker