Oskarjeva Irska

Glavna ribolovna območja so pred zahodno obalo, največ pa ujamejo skuš, polenovk in slanikov. Pomembno je tudi gojenje rib, zlasti lososov in postrvi. GOZDARSTVO: Irska ima samo 344.000 ha gozdov (4.9 %) površine, večinoma nasadov hitro rastočih iglavcev (borovci). RUDARSTVO IN ENERGETIKA: Na Irskem so precejšna nahajališča svinčeve in cinkove rude (7. na svetu). Pomemben energijski vir je šota, čeprav javnost iz okoljevarstvenih razlogov vse bolj nasprotuje izkoriščanju šotišč. Zemeljski plin črpajo na nahajališčih pred J obalo, imajo pa tudi nekaj nafte (kotlina Percupin, Z obala), a jih s tehnologijo, ki jim je na voljo, ni mogoče donosno izkoriščati. INDUSTRIJA: Zaposluje 27 % delovne sile. Z načrtno industrializacijo v zadnjih desetletjih so se tradicionalne industrijske panoge (živilska, tekstilna, steklarska in obutvena) posodobile in preusmerile v izvoz. Velik del industrije je na širšem območju Dublina in Corka, veliko tovarn pa je nastalo tudi v manjših mestih v notranjosti. Najpomembnejše industrijske panoge (po prihodku) so računalniška industrija, mlečna in mesna industrija, elektrotehnična, kovinska, industrija plastičnih mas, farmacevtska… TURIZEM: Z velikimi naložbami v prometno infrastrukturo in telekomunikacije ter turistične objekte se je Irska spremenila v privlačno turistično državo. Letno jo obišče več kot 5 milijonov turistov, privabljajo pa jih predvsem številne kulturne znamenitosti in dobre možnosti za rekreacijski turizem. STOPNJA BREZPOSELNOST: 12 %.

6

Made with FlippingBook flipbook maker