Oskarjeva Irska

SEVERNA IRSKA PO LETU 1922 Po odcepitvi Severne Irske od Republike so bili še vedno največji problem nasprotja med katoliki in protestanti . Protestanti so bili v manjšini (40 %), navkljub temu pa so imeli popolno politično oblast v novonastalem severnoirskem parlamentu (Stormont). Zadeve se začnejo zaostrovati leta 1968, ko v Belfast prispejo britanski vojaki, sprva kot zaščita nacionalistov (protestantov) pred lojalisti (katoliki), kar se je kasneje izkazalo kot podaljšana roka Velike Britanije. Uvedli so zaporne kazni brez preiskav, in sicer samo za katolike, ne pa tudi za protestante. To obdobje je znano pod imenom The troubles (nemiri). KELTI: Sodobne arheološke raziskave in pričevanja starih avtorjev govorijo, da je v drugi polovici 1. tisočletja pr. n. št. živelo na prostranih delih zahodne in srednje Evrope veliko »barbarsko« ljudstvo. Njemu je pripadala železnodobna kultura in spadalo je med največje tehnologe starega veka. Kot kovinarji vseh vrst, graditelji cest in izdelovalci voz, kot napredni poljedelci in živinorejci so postavili temelje zahodnoevropski civilizaciji. Kelti so bili neverjetno pogumni in divji vojščaki, ki so se jih bale tudi rimske legije. Okoli leta 290 pr. n. št. so oropali celo Rim in ko so bili na vrhuncu svoje vojaške moči, se je keltsko ozemlje raztezalo od Britanskega otočja na zahodu do današnje Turčije na vzhodu. Zaradi imperialističnih teženj Rima in roparskih vpadov germanskih plemen so keltske dežele – razen Irske – polagoma izgubile politično neodvisnost, mnogo njihovih kulturnih dosežkov pa se je zlilo z novimi ali pa so bili uničeni in izgubljeni. Keltska ljudstva očitno niso bila istega etničnega izvora, niti niso bila povezana v politično celoto, četudi so govorila narečje istega jezika. Naše poznavanje religije in mitologije različnih keltskih ljudstev je omejeno na tri zemljepisna območja: Galijo (sedanjo Francijo), Britanijo (zlasti Wales) in Irsko. Galija in Britanija sta bili provinci rimskega cesarstva in zato je nanju v predkrščanski dobi nekaj časa vplivala grško – rimska kultura. Prav nasprotno pa je keltska družba na Irskem ohranila kulturno celovitost vse do prevzema krščanstva v 5. st. našega štetja.

12

Made with FlippingBook flipbook maker