Oskarjeva Grčija s Kreto

BIZANTINSKI IMPERIJ

Leta 297 n. št. je bila Kreta ločena od Cyrenaice in po letu 600 postala del Bizantinske države. Leta 467 so jo napadli Vandali, katastrofalni potresi so jo uničili l. 365 in 415. Leta 732 je cesar Leon odcepil Kreto od katoli škega sveta in papeža ter jo priključil patriarhu v Konstantinopolisu. Leta 820 je Kreto napadel in osvojil andaluzijski mulad Abu Hafs in ustanovil Kretski emirat. Leta 842 je Kreta spet pod Bizantinci, kasneje pa jo po novno osvojijo Arabci. Leta 960/1 je Kreta spet pod Bizantinsko državo. V času križarskih vojn je odigrala pomembno vlogo, saj so se tu ustavlja le ladje zaradi vode, hrane in počitka. Kreta je veliko pretrpela, na njej so se menjavali različni vojskovodje, domačini so se upirali, pomemben je vojskovodja Bonifacij iz Montferrata, saj je navezal stike z Benečani. Leta 1212 Benečani prevzamejo oblast in vladajo Kreti 400 let. Na Kreto pride beneška umetnost, razširi se tudi evropska renesančna umetnost. Iz tega obdobja je slikar El Greco, nekaj pisateljev in drugih umetnikov. Benečani v vseh večjih mestih zgradijo trdnjave – najbolj utrjena in naj lepša Chania – Candia, poleg nje pa še trdnjave Gramvousa, Spinalonga, Rethymno. Leta 1492 pridejo iz Španije Židje in se naselijo na Kreti – zla tarji, urarji, draguljarji, … Plačevati so morali višje davke kot nekatoliki, leta 1627 je živelo v Candii (Chaniji) 800 Židov, kar pomeni 75 % popu lacije. Leta 1669 po številnih bitkah med Benečani in Turki le-ti končno zavla dajo otoku, mnogi prebivalci se odselijo. Turki uvedejo svoj red, nemu slimani plačujejo visoke davščine. V 19. st. v času osamosvajanja grških otokov in matične Grčije je konec turške vladavine. Na otoku je blizu 45 % muslimanskega prebivalstva (nekateri le na zunaj, zaradi davkov). Do konca 19. st. jih je mnogo odšlo – Turčija, Ciper, Rodos, … Okoli leta 1900 je na Kreti približno 11 % muslimanov. Leta 1924 je prišlo do ura dne zamenjave med Grki in Turki. Leta 1830 je podpisan Londonski pro tokol in Kreta pade za 10 let pod egipčansko upravo. Kasnejši Londonski sporazum leta 1840 pa Kreto spet potisne pod direktno turško upravo. BENEŠKA OBLAST 1212 – 1666 OTOMANSKA – TURŠKA OBLAST

35

Made with FlippingBook - Online catalogs