Oskarjeva Grčija s Kreto

šča. Atenci so postopoma prevzeli krščansko vero. Ko so Turki leta 1458 zasedli Atene, je bil tedanji sultan navdušen nad antičnimi spomeniki. Ukazal je, da se morajo ohraniti. Leta 1687 so Atene napadli Benečani in sloviti Partenon uporabljali za skladišče orožja. Benečani so Atene zelo poškodovali, pa čeprav so bili znani kot ljubitelji umetnosti. Atene so bi le določene za glavno mesto Grčije v 19. st.. OLIMPIJA Danes je to prijetno mesto na zahodni strani Peloponeza, v antiki pa je bilo pomembno predvsem zato, ker je bilo prizorišče iger, ki so bile posvečene bogu Zevsu. Priredili so jih vsaka 4 leta in v času iger so se grški polisi prenehali bojevati med seboj. Olimpijski ogenj je bil simbol miru in to je ostal prav do današnjih dni. Vse športne dejavnosti so ime le pridih božanskosti. Središče iger in vsega dogajanja je bilo svetišče s številnimi zgradbami. Najpomembnejša templja sta bila Zevsov tempelj (vključen med 7 svetovnih čudes!) in Heraion – tempelj, posvečen bogi nji Heri. V antiki je bil tu postavljen ogromen Zevsov kip, pred katerim so izvajali različne obrede in žrtvovanja. Seveda pa so bile v Olimpiji tudi številne posvetne zgradbe: stadium, hippodrom, gymnasium, 12 zakla dnic, številne bogataške vile, terme, delavnice, basilica, kjer so trgovali in imeli politična srečanja. Prve “uradne” Olimpijske igre so bile leta 776 pred našim štetjem. Bile so krajevnega značaja, edina športna disciplina je bila tek na stadionu. Kasneje so se igram pridružili športniki iz vseh grških polisov in tekmo vanje je postalo prestižnega pomena. Število športnih panog je naraslo na 20. Zmagovalci so bili deležni velikih časti. Opevali so jih v pesmih, gradili so jim spomenike. Olimpijske igre je dokončno prepovedal rimski cesar Teodozij leta 393, ker se niso skladale s krščansko vero. Prve olim pijske igre sodobne dobe so bile leta 1896 v Atenah.

25

Made with FlippingBook - Online catalogs