Oskarjeva Grčija s Kreto

jonski in korintski slog so bili vzor, ki so ga prevzeli najprej Rimljani, ka sneje pa so jih kopirali tudi v renesansi. Kamniti templji so se ohranili do današnjih dni (primer Partenon, tempelj boginje Nike, Apolonovo sveti šče v Delfih in Didimah v Mali Aziji, …). Vazno slikarstvo starih Grkov je izjemno. S pomočjo podob na vazah si lahko predstavljamo življenje v stari Grčiji – verski obredi, vsakodnev na opravila, obrti, kmetovanje, politika, športna tekmovanja, filozofija in vse drugo je upodobljeno na vazah in drugi keramiki. Kiparstvo je doseglo prve viške v zgodovini. Bilo je zelo realistično, vsa ka poteza, mišica ali gib, vse je bilo izjemno natančno izdelano, le čustev kipi niso izražali, obrazi so ostali idealistični. Najbolj znana kiparja sta bi la Fidija in Miron.

19

Made with FlippingBook - Online catalogs