Oskarjeva Grčija s Kreto

VEČJA MESTA IN POMEMBNI KRAJI MIKENE To je bila mestna državica na polotoku Peloponezu. Mikenska akropola je bila zgrajena na razglednem hribu, s katerega se vidijo vse pomemb ne poti, ki so vodile po Peloponezu in proti celinski Grčiji. Mesto je bilo močno utrjeno (kiklopski zidovi in Levja vrata), bila je dom kraljeve dru žine in ljudstva z imenom Atreidi. Mikene so bile ena od visokih kultur 2. tisočletja pred našim štetjem. Svoj višek so dosegle v času med 1600 in 1100 pr. n. št. Mikenci so ljud stvo, ki je nastalo z mešanjem in stapljanjem staroselcev na Peloponezu in prišlekov is severnih pokrajin (Makedonija, Trakija). Homer jih v svo jih delih imenuje Ahajci. Mikenska kultura se je razvijala v senci egip čanske in kretske. Mikene so po letu 1450 pr. n. št. (izbruh vulkana na Santoriniju in posledični potres) prevzele Kreto in njene trgovske poti. Takrat so Mikenci dosegli svoj višek razvoja in bogastva. Trgovali so s Ciprom, Sicilijo, Malo Azijo, Rodosom, ustanavljali so svoje kolonije po obalah Sredozemskega morja. Bili so dobri predelovalci kovin, znane so njihove zlate posmrtne maske in umetelen nakit. Poznali so pisavo, ki jo danes imenujemo linearna B pisava (na glinaste ploščice, uporabljali so jo za zapisovanje davkov). Bili so tudi izjemni lončarji. Svoje mrtve pa so pokopavali zelo zanimivo – ali v jaškaste grobove (torej navpično) ali pa v velike tolose (okrogle grobnice). V Mikenah si lahko ogledamo kiklop ske zidove, Levja vrata, Atrejevo zakladnico, kraljevo palačo in tolose. DELFI IN APOLONOVO SVETIŠČE Delfi so kraj, kjer človeku od same lepote zastane dih. Iz Aten se peljemo po atraktivni cesti proti zahodu, tik nad morjem, potem cesta zavije v hrib, skozi oljčne nasade, cipresove gaje, belo skalovje gorovja Pindos ... In na terasah, ki so obrnjene proti jugu, proti soncu, proti energiji, so stari Grki postavili tempelj. Včasih so obiskovalci morali pripluti z ladjo ali čolnom in se povzpeti po strmi poti. Danes je speljana cesta. Apolon je najlepši med grškimi bogovi. Predstavljal je vse, kar je na nekem moškem lahko lepega: lepo telo, zal obraz, mladost in hkrati

20

Made with FlippingBook - Online catalogs