Oskarjeva Grčija s Kreto

bezni). Za to dejanje je dobil nagrado – ljubezen lepe Helene , ki je bila tedaj najlepša ženska na svetu (ne boginja), vendar poročena ... Paris jo je ukradel ljubosumnemu in grobemu možu Menelaju , špartanskemu kralju. In tako se je začela dolgoletna Trojanska vojna … TROJANSKA VOJNA Zgodbo o Trojanski vojni je zapisal Homer v epu Iliada (8. stoletje pr. n. št.). Ep pripoveduje, kako je trojanski kraljevič Paris ugrabil lepo Heleno špartanskemu kralju Menelaju in jo odpeljal v Trojo ( Mala Azija). Menelaj zbere grške kralje in njihove vojske. Združeni grški vojski je po veljeval njegov brat Agamemnon , mikenski kralj. V njegovi vojski je bil tudi mladi in močni Ahil, ki je bil skoraj neumrljiv, pa mu je bilo vseeno v vojni usojeno umreti. Odhod na Trojo prepreči močan veter, in šele ko žrtvujejo mlado in lepo Ifigenijo boginji Artemidi, vojska lahko odpluje v Malo Azijo. Devet let so Grki neuspešno napadali Trojance. Veliko bitk je bilo in veli ko slavnih zgodb, ki jih pripoveduje Iliada. Grki počasi izgubljajo, njihovi junaki umirajo. Umre celo slavni Ahil, ki ga zadane Parisova puščica prav v peto, ki je bila njegova edina ranljiva točka … Zatečejo se k zvijači. Trojance prepričajo, da so se vdali. Naredijo velike ga lesenega konja kot darilo boginji Ateni. Če ga bodo Trojanci spre jeli, so dejali, njihovo mesto nikoli ne bo premagano. V trup konja pa so skrili svoje najboljše vojščake. Trojanci se niso mogli upreti skušnjavi, čeprav so jih bogovi svarili. Konja so zvlekli znotraj obzidja na dan, ko so praznovali navidezni umik grške vojske. Grški junaki nato premagajo Trojance in uničijo Trojo. Ep Odiseja pa opisuje vračanje junakov domov v rodno Grčijo, pred vsem pa zgodbo o Odisejevih dogodivščinah . Iz Trojanske vojne je izšel tudi trojanski junak Enej , ki pobegne in v Italiji ustanovi rod Rimljanov. O Eneju in njegovih prigodah je rimski pesnik Vergil napisal ep Eneida .

17

Made with FlippingBook - Online catalogs